23. 9. 2018

SVS pokračuje v obnově vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku, Mostecku a Litoměřicku další rekonstrukce vodovodů v Dolní Chřibské, v osadě Dobršice a v Roudnici nad Labem. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající rozvodný vodovodní řad v uličce rovnoběžné se silnicí z Chřibské do Jetřichovic byl uveden do provozu v roce 1911. Je proveden z oceli o vnitřním průměru 80 mm. Řad přechází hlavní silnici, pokračuje přemostěním na samostatné konstrukci přes vodoteč Chřibská Kamenice a poté pokračuje místní komunikací pokrytou žulovou a čedičovou dlažbou a asfaltem. Je ve špatném technickém stavu, vykazuje značnou inkrustaci (až 90%), důsledkem čehož je nedostatečný průtočný profil a kapacita v dodávkách pitné vody pro obyvatele. Nově bude použito potrubí z  polyetylénu o průměru 90 mm v délce 631,5 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase a hloubce v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 23 vodovodních přípojek na trase, výměna 4 podzemních hydrantů a 2 vzdušníků. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce 9. října 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Výtlačný vodovodní řad z vodojemu Skršín do vodojemu Dobrčice a část zásobního řadu z vodojemu Dobrčice jsou z litiny průměru 100 mm. Jsou ve špatném technickém stavu a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Obsahem investiční akce je rekonstrukce výtlačného řadu, kdy litina bude nahrazena potrubím z vysokohustotního polyetylénu PE-HD vnitřního průměru 100 mm v délce 1 221 metrů, včetně vzdušníkové a odkalovací šachty na trase. Pro rekonstrukci zásobního řadu se použije potrubí z PE-HD vnitřního průměru 80 mm v délce 574 metrů. Dojde rovněž k výměně armatur ve vodojemu Dobrčice. Rekonstrukce řadů bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruovaný vodovod v Dobrčicích zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 200 připojených obyvatel. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2013.

Současná jednotná kanalizační stoka v Roudnici nad Labem, Chelčického ulici je z betonových trub o vnitřním průměru 400 a 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1929. Je uložena v komunikaci kryté asfaltobetonem a v chodníku krytém zámkovou dlažbou, v souběhu s vodovodem. Stoka je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, jak ukázala kamerová prohlídka – materiál je zkorodovaný nad 50%, místy chybí dno a vznikají kaverny. Souběžně vedený vodovod je z litiny o vnitřním průměru 150 mm. Do provozu byl uveden roku 1963.  Nevyžaduje akutně rekonstrukci, ale je uložen nad kanalizací nebo ji kříží, proto bude vyměněn zároveň s ní. Pro kanalizaci se nově použije potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 109,7 metrů. Pro vodovod se použije tvárná litina vnitřního průměru 150 mm v délce 112 metrů. Součástí stavby, která bude provedena v otevřeném paženém výkopu, je přepojení stávajících 4 vodovodních a 4 kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet a vybudování jedné nové revizní šachty. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce prosince 2013.

Naše voda, ilustrační foto SVS

23.11.2013 0.15, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

Spolek Vltavan - žehnání replice šífuSpolek Vltavan - žehnání replice šífu
Projekt „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“

Video dne

více >