25. 5. 2020

SVS opravuje úpravnu vody Holedeč a kanalizační stoku v Rumburku

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další dvě opravy vodohospodářské infrastruktury – rekonstrukci zkorodovaného výtlaku úpravny vody Holedeč a úpravu kanalizační výusti v Rumburku. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Výtlačný řad z úpravny vody Holedeč zásobuje nejen přilehlé obce a místní části Holedeč, Holedeček, Stránky a Veletice, ale především město Žatec. Z úpravny vody jsou v souběhu ve vzdálenosti 5-10 m od sebe vedeny dva řady: jeden plní funkci přívodního řadu do vodojemu Žatec STP, druhý plní funkci zásobního řadu pro uvedené okolní obce se zakončením ve vodojemu Žatec STP. Řad z roku 1971 je silně zkorodovaný a opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. Jeho trasa vede převážně nezpevněnou plochou, po soukromých pozemcích a chmelnici, což působilo při opravách řadu komplikace.

Vzhledem ke konfiguraci trasy (soukromé pozemky, chmelnice, podchod Blšanky a vysoká hladina spodních vod v lokalitě prameniště u úpravny vody) bude rekonstrukce výtlaku provedena bezvýkopovou metodou Berstlining, kdy se zatahuje nové potrubí stejného či většího průměru do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení. Stavba se realizuje v době vegetačního klidu chmele. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. září 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2015.

V Rumburku, v Krásnolipské ulice vybuduje SVS novou odlehčovací komoru a položení úsek nové kanalizace s napojením na kmenovou kanalizační stoku zakončenou na čistírně odpadních vod. To zajistí, že odpadní vody už nebudou výustí DC 85 v Krásnolipské ulici bez přečištění vypouštěny do Mandavy. Jedná se o stavbu z kategorie strategických, legislativou vyvolaných investic.

Jednotná kanalizační stoka v Krásnolipské ulici z roku 1902 je totiž zakončena výustí DC 85 právě do Mandavy. Na stoku je napojeno celkem 33 objektů – 31 rodinných domů a dva objekty k podnikání – s celkem 102 trvale přihlášenými obyvateli. Jde o nežádoucí stav, protože odpadní vody z těchto objektů byly dosud vypouštěny do vodoteče bez přečištění.

V rámci investiční akce SVS bude v křižovatce ulic Krásnolipská x Krátká vybudována nová železobetonová odlehčovací komora, odkud bude vybudován úsek nové splaškové kanalizace ze sklolaminátu vnitřního průměru 350 mm v délce 62 metrů vč. shybky pod Mandavou. Odpadní vody po odlehčení budou odváděny shybkou do nové šachty vybudované na kmenové stoce A, jež odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod ve Varnsdorfu. Výusť DC 85 do Mandavy tak zůstane výustí pouze pro odváděné dešťové vody z nové odlehčovací komory. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště k dnešnímu dni, tj. 2. října 2015. Stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad 42. týden), a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2015.

Naše voda, plánek lokality (Holedeč) SVS

6.10.2015 0.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31