8. 8. 2020

SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Křemýži

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2016 – převedením odpadních vod z Křemýže výtlakem do obce Hostomice zajistí, že odpadní vody nadále nebudou bez přečištění vypouštěny do místní vodoteče. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Místní část Křemýž, jež je částí obce Ohníč, má jednotnou kanalizaci v délce cca 1,5 km. Je na ni připojeno přes 80 nemovitostí s cca 320 obyvateli. Odpadní vody jsou po předčištění v domácích septicích vypouštěny bez dalšího čištění do místní vodoteče, jež teče do Bíliny. Do kanalizace je napojeno také odvodnění komunikací a odtok z místní vodní nádrže. To je nevyhovující stav, proto SVS rozhodla o převedení odpadních vod z Křemýže na dostatečně kapacitní čistírnu odpadních vod (ČOV).

V rámci investiční akce SVS dojde k vybudování nové kanalizace z kameniny v délce 419,9 metrů, která odpadní vody z Křemýže odvede na nově vybudovanou čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) a z ní novým kanalizačním výtlakem v délce 805,5 metrů do stokové sítě na konci ulice Husova v Hostomicích. Dále potečou odpadní vody stávající stokovou sítí, přes další ČSOV, až na ČOV Bílina, kde budou bezpečně likvidovány.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena v těchto dnech, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických, tj. legislativou vyvolaných investic. Celkový plánovaný objem investic včetně strategických pro tento okres je 160 milionů korun. V kategorii obnovy majetku je pro rok 2015 naplánováno celkem 20 staveb za 104 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

21.1.2016 8.56, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6