30. 5. 2020

SVS: Odstraníme kanalizační výusti v Držkově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku další plánovanou investiční akci roku 2015 v Držkově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jde o vybudování nové kmenové kanalizační stoky, tří odlehčovacích komor a výstavbu čistírny odpadních vod, což zajistí, že odpadní vody už nebudou čtyřmi výustěmi bez přečištění vypouštěny do bezejmenného místního potoka. Jedná se o stavbu z kategorie strategických, legislativou vyvolaných investic.

V obci Držkov existuje nesouvislá jednotná kanalizace, což je nežádoucí stav, protože odpadní vody z připojených objektů jsou vypouštěny do vodoteče bez přečištění. V Držkově není centrální čistírna odpadních vod, pouze jedna malá domovní ČOV, na kterou je připojeno 16 obyvatel. V rámci investiční akce SVS proto dojde  na obecním pozemku k vybudování nové dvoulinkové centrální čistírny odpadních vod s kapacitou 500 EO (ekvivalentních obyvatel), což umožní do budoucna napojení dalších obyvatel obce. Dále bude vybudována nová kmenová gravitační stoka A z kameniny převážně vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 840 metrů, podchycující všechny čtyři stávající kanalizační výusti a odvádějící odpadní vody na novou ČOV. Na stoce budou vybudovány tři odlehčovací komory pro odlehčení vod při dešti do potoka. Stávající domovní ČOV bude zrušena a přípojky budou přepojeny na novou kmenovou stoku. Současně s výstavbou kanalizační stoky dojde k rekonstrukci dvou souběžných úseků vodovodu v celkové délce 404 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena 2. listopadu 2015. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 2. listopadu 2016. Poté bude zahájen roční zkušební provoz nové ČOV. Je to jedna ze staveb legislativou vyvolaných investic. Celkový plánovaný objem investic pro okres Jablonec nad Nisou – strategických i obnovy majetku – je 99,8 milionů korun. V kategorii obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou je letos naplánováno 14 staveb za 47,2 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

13.10.2015 0.45, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31