11. 7. 2020

SVS odstraní ve Štrbicích kanalizační výusti a v Jablonci zrekonstruuje kanalizaci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraní dvě kanalizační výusti TP64 a TP65 ve Štrbicích, jež jsou místní částí obce Světec, a zahájí rekonstrukci kanalizace v Jablonci nad Nisou. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační systém ve Štrbicích odvádí čtyřmi stokami z cca 50 objektů, převážně rodinných domů, splaškové a dešťové vody. Ty jsou vyvedeny bez přečištění do Štrbického potoka výústmi TP64, TP65 a TP120.  Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. V rámci investiční akce SVS bude proto vybudována nová čistírna odpadních vod s kapacitou 150 EO (ekvivalentních obyvatel). Bude ji tvořit vstupní čerpací stanice s obtokem, vlastní kontejnerová nádrž ČOV a odtokové potrubí s měrným parshallovým žlabem, které bude zakončeno výustním objektem do Štrbického potoka. K ČOV bude zřízena vodovodní přípojka v délce 120,5 m a přípojka elektro v délce 207,1 m. Bude vybudována páteřní stoka „A“ o celkové délce 233,9 m. Splaškové odpadní vody budou podchyceny ve dvou odlehčovacích komorách a odváděny novou kanalizační stokou na ČOV. Výústi TP64 a TP65 budou úplně zrušeny. Investorem stavby je SVS, stavební práce mají začít v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do osmi měsíců od předání staveniště, tj. do 5. prosince 2017.

SVS také zahajuje rekonstrukci kanalizace v Jablonci nad Nisou, v ulicích Na Hutích a SNP.  Kanalizace v uvedených ulicích pochází z roku 1968 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: zkorodovaná, netěsná, zdeformovaná, popraskaná a s vypadlými střepy, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod – proto SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace. Litinové vodovodní řady v této lokalitě rekonstrukci nevyžadují. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 113 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase, jakož i napojení na navazující stoky. Investorem stavby je SVS, práce začnou v polovině května a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 11. září 2017.

Naše voda, plánek lokality (Světec) SVS

28.4.2017 3.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2