14. 8. 2020

SVS nahradí vodní zdroj pro Záskalí a zrekonstruuje poruchový vodovod v části Žatce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) nahradí na Liberecku nevyhovující vodní zdroj pro Záskalí, jež je částí města Hodkovice nad Mohelkou a zahájí rekonstrukci poruchového vodovodu v Žatci – Velichově. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající zásobování pitnou vodou v horní části místní části Záskalí je problematické. Zdrojem jsou pramenní jímky, ze kterých voda gravitačně natéká do akumulační nádrže objemu ca 4 m3. Stávající zdroj nevyhovuje kvalitativně, co se týče obsahu železa, barvy a zákalu. Navíc nemá dostatečnou kapacitu a v letních měsících je nutné akumulaci zavážet cisternami s přístupem pouze po soukromých pozemcích. To bylo důvodem pro zamítání žádostí o nová připojení – proto SVS rozhodla o náhradě tohoto nevyhovujícího vodního zdroje.  V rámci investiční akce SVS bude vyřešena dodávka vody z obce Jeřmanice až do akumulační jímky Záskalí. Bude vybudován nový vodovod napojený na vodovod v Jeřmanicích, trasa povede v místní veřejné komunikaci a dále při okraji komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. V místě současného uložení akumulace budou vybudovány nové akumulační nádrže o objemu 2×5 m3, které pro zásobovanou oblast plní funkci vodojemu. Bude adekvátně posílen výkon čerpadel v automatické čerpací stanici pitné vody v Jeřmanicích v Pastevní ulici a odběrná místa bezprostředně nad touto stanicí budou osazena redukčními ventily. Stávající vodní zdroj přestane být využíván a dojde k jeho zasakování. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny následně a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

Další akcí je rekonstrukce poruchového vodovodu v Žatci – Velichově. Ve Velichově je veden vodovod uvedený do provozu v roce 1981. Je v nevyhovujícím technickém stavu a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. V souběhu vedená kanalizace z PVC vnitřního průměru 250 mm z roku 2003 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Součástí stavby je odstranění původního vodovodu, přepojení všech stávajících 14 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Vodovod bude vymístěn z původní trasy, ze soukromého pozemku. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 28. července 2017.  Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanou investiční akcí města Žatec k obnově povrchu komunikace.

Naše voda, plánek lokality (Jeřmanice) SVS

31.5.2017 3.53, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6