8. 8. 2020

SVS nahradí nevyhovující vodní zdroj pro Panenskou Hůrku a zrekonstruuje vodovod a kanalizaci v části Jablonce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) vybuduje nové zdroje vody pro část obce Bílý Kostel nad Nisou a zahájí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonci nad Nisou, v ulici Maxe Švabinského. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

SVS podle mluvčího nahradí nevyhovující místní vodní zdroj pro Panenskou Hůrku, jež je částí obce Bílý Kostel nad Nisou. Bude vybudován nový přivaděč pro zajištění dodávky vody z Bílého Kostela, nová čerpací stanice a výtlak. Zároveň dojde k rekonstrukci stávajícího poruchového a nedostatečně kapacitního vodovodního řadu v Panenské Hůrce. Stávající zásobování pitnou vodou v Panenské Hůrce je nevyhovující. Zdrojem jsou tři místní prameniště, z nichž je voda dodávána do dvou vodojemů. Tyto zdroje nevyhovují kapacitou ani kvalitou, proto SVS rozhodla o jejich náhradě. Kromě toho je nutné zrekonstruovat stávající poruchový vodovodní řad, na kterém jsou problémy s tlakem. V rámci investiční akce SVS bude vyřešena dodávka vody do Panenské Hůrky z vodovodu obce Bílý Kostel nad Nisou. Bude vybudován nový přivaděč v délce 415 metrů, který propojí vodojem Panenská Hůrka 2 s ocelovým vodovodem v Bílém Kostele u č. p. 42. Bude vybudována čerpací stanice vody, výtlak v délce 1200 metrů a úsek přívodního řadu v délce 85 metrů. Zároveň bude rekonstruován stávající vodovod v délce 356,5 metrů. V centru Panenské Hůrky bude vybudována na stávajícím řadu redukční šachta. Stávající prameniště budou vyřazena z provozu. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

SVS zahájí také další plánovanou investiční akci roku 2017 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích, v ulici Maxe Švabinského. Kanalizační stoka neznámého stáří v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích v ulici Maxe Švabinského je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: netěsná a zdeformovaná, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. Vodovodní řad v témže úseku je z litiny vnitřního průměru 60 mm. Řad z roku 1918 je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, uložených v místní asfaltové komunikaci. Úsek vodovodu v další části ulice je po rekonstrukci z r. 2006 v dobrém stavu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 8 domovních vodovodních přípojek, 18 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a napojení na navazující řady
a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 2. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

Naše voda, plánek lokality (Bílý Kostel) SVS

 

16.5.2017 2.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6