31. 5. 2020

12.6.2014 12.33, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS mění další ocelový vodovod v Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) mění další ocelový vodovod v Ústí nad Labem, tentokráte ve Hřbitovní a Neštěmické ulici, oznámil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ocelový vodovod vnitřního průměru 200 a80 mm ve Hřbitovní ulici v ústecké městské části Krásné Březno pochází z roku 1973. Zajišťuje zásobování objektů v ulici a zásobování přilehlých ulic. Je veden v hloubce 1,4 až 4 metry převážně v nezpevněném trénu, zčásti v chráničkách kolmo přes komunikace. Vodovod je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný a často poruchový, takže dochází k výpadkům v dodávkách pitné vody, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu ve vzdálenosti 3-10 metrů vedená komunikace je podle kamerové prohlídky v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 160 mm v délce 384 metrů a potrubí průměru 90 mm v délce 343 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 7 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a výměna 4 podzemních hydrantů.

Pokládka potrubí bude z převážné části provedena bezvýkopovou technologií, výkopy budou provedeny pro startovací a koncové jámy. Část potrubí bude uložena otevřeným výkopem, a to v úsecích mimo komunikaci. Přepojení armatur a domovních přípojek bude probíhat rovněž v otevřených zapažených výkopech. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou (tj. asfaltový beton na komunikacích, litý asfalt na chodnících, a úseky chodníku s betonovou a zámkovou dlažbou).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. května 2014. Následně zhotovitel zajišťoval potřebné výkopové povolení, vytyčení inženýrských sítí, a dále pak schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní stavební práce budou zahájeny v týdnu od 16. června 2014 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 20 staveb za 69,9 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 74,4 milionů korun.

Naše voda

12.6.2014 12.33, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31