27. 5. 2020

SVS doplní technologie na centrální ČOV v Ústí nad Labem – Neštěmicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Ústí nad Labem plánovanou investiční akci roku 2017 – doplní instrumentaci aktivačních nádrží centrální čistírny odpadních vod v městské části Neštěmice. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Čistírna odpadních vod v Neštěmicích s kapacitou 169 000 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v polovině devadesátých let. V současnosti na ni natékají odpadní vody v objemu 84 093 EO. Během více než dvaceti let provozu byla provedena řada jejích úprav
a výměna nebo doplnění technologie: např. částečná úprava biologické linky (2003),  dovystrojení třetí usazovací nádrže a čtvrté aktivační linky (2005 – 2006), instalace druhé odvodňovací odstředivky vyhnilého kalu a optimalizovaná doprava kalu (2010 – 2011), rekonstrukce dosazovacích nádrží (2011), výměna šnekových čerpadel včetně sanace žlabů (2011-2012), instalace nového lapáku písku a separátor písku (2013).

Na čistírně jsou nyní v aktivačních nádržích instalovány čtyři kyslíkové sondy a analyzátor pro řízení dávky síranu železitého. Optimální řízení dodávky vzduchu do nádrží zajistí až instalace analyzátoru a sond, od kterých bude řízena interní recirkulace a tím se docílí stabilnější kvalita odtoku. V rámci investiční akce SVS budou do aktivačních nádrží doplněny dva dvoukanálové analyzátory AMTAX, ke každému dvě filtrační jednotky FILTRAX a doplněny budou také čtyři sondy měření NITRATAX. Pro měření nátoku odpadních vod do aktivačních nádrží bude na vstupním potrubí osazeno měření průtoků pomocí čtyř stacionárních průtokoměrů. Dále bude provedeno odpovídající doplnění a úprava stávajícího řídícího systému čistírny včetně softwaru a úprava stávající vizualizace v PC ve velínu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017.  Rekonstrukce proběhne za provozu ČOV. Poté bude následovat roční zkušební provoz. Jde o jednu ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

23.2.2017 2.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31