5. 6. 2020

3.11.2018 5.23, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS doplní část technologie na ČOV Staré Splavy

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – na čistírně odpadních vod (ČOV) ve Starých Splavech bude instalováno strojní zahuštění přebytečného kalu. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V roce 1989 byla uvedena do provozu ČOV Staré Splavy. Projekt její celkové rekonstrukce byl součástí projektu Čistá Ploučnice, se zahájením realizace v roce 2009 a ukončením v únoru 2011. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s dočišťovacími rybníky. ČOV Staré Splavy s kapacitou 6 670 ekvivalentních obyvatel oblast města Doksy a související lokality Staré Splavy u Máchova jezera. Na ČOV Staré Splavy je primární kal z usazovací nádrže a přebytečný kal z dosazovacích nádrží čerpán jako směsný kal do otevřeného kalojemu s anaerobní stabilizací kalu za studena. Anaerobně stabilizovaný kal je čerpán do homogenizační nádrže a odvodňován na sítopásovém lisu. Součástí lisu je flokulační stanice a kalová voda z odvodnění je odváděna do jímky kalové vody. Na ČOV chybí strojní zahuštění přebytečného kalu, v současné době je řešeno gravitačním odpouštěním kalové vody z anaerobní stabilizace. Vzhledem k objemu kalojemu je možné odtahovat kalovou vodu jen cca 1x za tři týdny.

Předmětěm stavby je provedení stavebních prací spočívajících v instalaci rotačního zahušťovače. Strojní zahuštění bude instalováno do místnosti skladu. Místnost bude stavebně upravená pro mokrý provoz. Flokulační stanice bude umístěna v místnosti strojního odvodnění kalu, kde bude zároveň umístěn barel s flokulantem a čerpadlem. Součástí je trubní propojení, přepojení na elektro a ASŘTP. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. října 2018 a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018.

Naše voda, foto lokality SVS

3.11.2018 5.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5