18. 4. 2024

SVS dokončila dostavbu kanalizace v Kamenickém Šenově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dnes slavnostně dokončila v Kamenickém Šenově  realizaci další dílčí stavby z původního projektu „Čistá Ploučnice“. Jedná se o rozsáhlou dostavbu kanalizačního systému a rekonstrukci vodovodu za téměř 76 milionů korun.

Podle předsedy představenstva SVS Petra Skokana jde o akci, která patří do kategorie strategických investic. „Představuje významný posun v ochraně životního prostředí i zlepšení kvality života obyvatel města, protože nově má být připojeno na kanalizaci a následně načistírnu odpadních vod až 1 380 obyvatel,“ uvedl Skokan.

„Hlavním problémem dostavby kanalizace v Kamenickém Šenově bylo udržení komunikací v odpovídajícím sjízdném stavu a zajištění přístupu k jednotlivým objektům po celou dobu výstavby. Protože se v podloží nacházel čedič, který jsme museli odvrtávat a projekt je celkově rozsáhlý, snažili jsme život obyvatel v sousedství stavby omezovat co možná nejméně. Věřím, že jsme v tomto obstáli ke spokojenosti jak investora, tak občanůměsta Kamenický Šenov,“  dodává za vedoucího člena sdružení zhotovitelů generální ředitel SYNER, s. r. o., Martin Borovička.

Podle mluvčí SVS Dagmar Haltmarové vyřešila investiční akce odkanalizování těch částí města Kamenický Šenov, které byly původně odkanalizovány prostřednictvím starých dílčích jednotných kanalizačních systémů, zakončených kanalizačními výúsťmi do Šenovského potoka v jeho počátečním úseku. Splaškové odpadní vody z Kamenického Šenova jsou čištěny na městské čistírně odpadních vod v České Kamenici. S ohledem na nadbytek balastních vod na této čistírně, které do ní z jednotné kanalizace natékaly, bylo nutné zajistit z Kamenického Šenova pouze přítok splaškových odpadních vod s minimalizací přítoku vod balastních.  To je zajištěno vybudováním nové  vodotěsné oddílné splaškové kanalizace a nových splaškových kanalizačních přípojek. Stávající jednotné staré stoky budou ponechány v provozu nadále jako stoky dešťové, vyústěné do Šenovského potoka.

Stavba kanalizace probíhala postupně, vždy minimálně na dvou místech. Celkem bylo  v rámci dotované stavby položeno 6 040 metrů kanalizačních stok a 1 114 metrů odbočení, což je celkem 7 154 metrů kanalizačního potrubí. Včetně dvou úseků kanalizačních stok v ulicích Oldřichovské a 9. května, realizovaných v předstihu, SVS v Kamenickém Šenově vybudovala celkem cca 8 500 metrů nové splaškové  kanalizace.  Konečné kryty komunikací byly dokončeny do poloviny června 2011.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 63,275 milionů korun (bez 20% DPH). Stavba je spolufinancována z více zdrojů: formou dotace ministerstva zemědělství ve výši 22,146 milionů korun (tj. 35%) a dotace Libereckého kraje ve výši 6,3275 milionů korun (tj. 10%). Dalších 28,401milionů korun představuje zvýhodněný úvěr od ČSOB s dotací na úroky od ministerstva zemědělství.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení SYNER – JSS – KamenickýŠenov“, kde vedoucím účastníkem sdružení je společnost SYNER, s. r. o. a druhým členem sdružení je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli  31. března 2010. Stavební práce byly zahájeny 1. dubna 2010 a zakončeny v průběhu června 2011. K předání stavby má dojít do konce července.

SVS a. s., působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondůEvropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Naše voda

Více informací na www.svs.cz.

 

1.8.2011 9.34, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5