18. 8. 2019

SVS dokončí do konce roku další vodohospodářské projekty

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Hněvicích, které jsou částí města Štětí, a výměna vodovodu a kanalizace v Děčíně, v ulici Na Vinici jsou další akce, které by měla podle plánu letos dokončit Severočeská vodárenská společnost (SVS). Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Splašková kanalizace z kameniny je zakončená před ČOV Hněvice v čerpací šachtě, odkud jsou splašky čerpány na vlastní ČOV. Pokud není možné je na ČOV čerpat, bezpečnostní obtok je odvádí do Labe. Obtok však není vybaven zpětnou klapkou, proto při zvýšení hladiny Labe dochází k nátoku vody od řeky, což je nežádoucí. Technický stav čerpací šachty a její vybavení (česle a armatury) jsou ve špatném technickém stavu. Rovněž technologie ČOV je za hranicí životnosti. ČOV vykazuje nízkou účinnost čištění a nedosahuje projektového zatížení. Stav objektu již nevyhovuje ani z hlediska bezpečnosti práce.

Stávající mechanicko-biologická ČOV je proto rekonstruována. Na ČOV bude obnovena její technologická část a provedeny budou i související stavební úpravy. Její kapacita po rekonstrukci bude 150 EO (ekvivalentních obyvatel).  Co se týče čerpání na ČOV, dojde k výměně stávajícího čerpadla za dvě. V areálu ČOV bude osazena zpětná klapka. Dojde k výměně technologie ČOV, která bude mechanicko-biologická s nitrifikací. Systém řízení bude plně automatický, včetně automatického záskoku dmychadel v případě poruchy jednoho z nich. Technologie ČOV bude nově zakryta. Zahuštěné kaly se budou z ČOV odvážet k dalšímu zpracování na ČOV Roudnice nad Labem. Rekonstruovaná ČOV Hněvice s kapacitou 150 ekvivalentních obyvatel zajistí do budoucna bezproblémové čištění splaškových vod v souladu s legislativou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. října 2013 zhotoviteli a k zahájení prací došlo 18. října 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2013.

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 60 mm v ulici Na Vinici pochází z roku 1909. Je veden v komunikaci v hloubce kolem 1,5 metru. Vodovod je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, vysoce inkrustovaný (přes 40%) a opakovaně poruchový. V souběhu vedená betonová kanalizační stoka vejčitého profilu 300/450 mm byla uvedena do provozu roku 1977.  Některé její úseky jsou ve špatném technickém stavu, zkorodované nad 50%, popraskané, místy chybí dno a vznikají kaverny.  SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci vodovodu i kanalizace v rámci jedné investiční akce. Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 250 mm, a to v celkové délce 76,6 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 63 mm v délce 163,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 4 kanalizačních a 7 vodovodních přípojek a 1 uliční vpusti. Rekonstrukce je prováděna v původní trase v otevřeném paženém výkopu.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce prosince 2013.

Naše voda, ilustrační foto SVS

 

3.12.2013 9.51, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1