25. 5. 2020

SVS: S akcionáři je nutné pravidelně komunikovat

Severočeská vodárenská společnost (SVS) se snaží se svými akcionáři komunikovat aktivně a pravidelně, aby se k nim dostávaly informace potřebné pro jejich práci co nejdřív. Zdůraznil to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vedle zavedených forem, jakými jsou pravidelně aktualizované www stránky a inzerce v denících i časopisech, vydává SVS pravidelně elektronický Zpravodaj. Není však nad osobní jednání a bezprostřední výměnu názorů v rámci diskuzí. To je důvod, pročse vedení SVS, zástupci orgánů, managementu i další pracovníci vždy v jarních měsících setkávají s akcionáři na tzv. aktivech akcionářů. Severočeskou vodárenskou společnost vlastní 458 severočeských měst a obcí. Jejich zástupci – valná hromada – jsou nejvyšším orgánem SVS. Všechna zásadní rozhodnutí, týkající se směřování a hospodaření SVS, tedy i pětiletý Podnikatelský záměr s návrhem vývoje ceny vody, podléhají kontrole a schválení dozorčí rady a valné hromady, tzn. zástupců akcionářů.

Každý okres v regionu působnosti SVS má svého zástupce v dozorčí radě společnosti, která kontroluje činnost představenstva. Nominace a volba těchto zástupců je výhradní záležitostí zástupců měst a obcí toho kterého okresu a SVS do ní nezasahuje. Zástupci obcí daného okresu volí kandidáta do dozorčí rady za svůj okres formou dohody „co obec to jeden hlas“. Nerozhodují zde procenta akcií, takže i malé obce mají prostor pro své návrhy.

Každoroční série setkání akcionářů je pořádána jako setkání zástupců měst a obcí bývalých okresů v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti. Ten zahrnuje sedm bývalých okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje s celkem 458 akcionáři –městy a obcemi. Aktivy akcionářů vždy předcházejí konání řádné valné hromady. Letos – stejně jako loni – se uskuteční tři aktivy akcionářů, protože setkání jsou zorganizována pro více sousedících okresů s menším počtem akcionářů.Letošní série setkání bude zahájena 9. dubna, a to pro akcionáře tří okresů Libereckého kraje: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec. Pokračuje 16. dubna setkáním pro zástupce okresů Louny, Most a Chomutov. Skončí 30. dubna setkáním zástupců okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

„Společným cílem naší společnosti i akcionářůje obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury na severu Čech tak, aby odpovídala požadavkům legislativy. Každoroční aktivy se osvědčují jako příležitost k prezentaci výsledků práce a hospodaření společnosti, k podrobnému seznámení s dalšími plány i k projednání potřeb a problémů konkrétního regionu a jednotlivých měst a obcí. Velký prostor proto věnujeme diskuzi,“ podotýká k tomu generální ředitel SVS Bronislav Špičák. Letošní novinkou je možnost svolat v rámci každého okresu ještě před termínem okresního aktivu akcionářů přípravné setkání akcionářů za účasti generálního ředitele SVS. Tento „předaktiv“ svolává zástupce okresu v dozorčí radě, aby bylo možné včas a podrobně prodiskutovat místní témata, vysvětlit případné nejasnosti a připravit komplexní podklady pro jednání aktivu akcionářů.

Severočeská vodárenská společnost byla založena v roce 1993 – letos tedy působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury již 20 let. Za období několika posledních let se přitom výrazně posunula. Když porovnáváme celkové údaje o objemu investic Severočeské vodárenské společnosti před vstupem ČR do EU a během přechodného období, je vidět, že kvůli legislativně vyvolaným investicím v oblasti čištění odpadních vod bylo nutné ztrojnásobit roční objem investic. Podařilo se to při minimálním nárůstu počtu pracovníků SVS, hledáním vnitřních rezerv, zefektivněním vnitřních procesů – a především při udržení sociálně únosné ceny vody. A to v nepříznivé konstelaci, kdy rostou ceny vstupů, legislativně stanovených odváděných poplatků, DPH a navíc se nepodařilo získat přislíbené dotace prostřednictvím OPŽP pro řadu projektů,takže je SVS musela realizovat z vlastních zdrojů a s využitím úvěrů.

Naše voda

7.3.2013 11.43, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31