20. 8. 2019

8.4.2019 7.43, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech

Návrhy nového Zákona o odpadech (ZOO), Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností (VUŽU) a návrh novelizace Zákona o obalech (ZOB) představilo v pátek 5.dubna 2019 Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Připomíná to partnerský portál prumyslovaekologie.cz., s tím, že na neformálním setkání MŽP informovali ministr Richard Brabec a Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů MŽP o nových návrzích ZOO, VUŽU i ZOB. Jak podotýká Richard Brabec, odpadová legislativa vzniká poměrně dlouho a trošku klopotně. „My jsme hledali a já věřím, že našli, kompromisy mezi klíčovými skupinami,“ říká Richard Brabec a dodává, že za nejklíčovějšího partnera považují Svaz měst a obcí ČR.

„Návrh plní základní parametry. Nejenom to, co po nás chce Evropská unie, ale především to, co považujeme za správné v rámci České republiky,“ upřesňuje Richard Brabec. Jde tedy o to, abychom odpady maximálním způsobem využili. Odpad se stává zdrojem, využívá se energeticky. Důležitá je recyklace, BRKO je zajímavým zdrojem pro kompostárny (ty jsou dnes využívány zhruba z 50 %) nebo pro využití v bioplynkách. Jaromír Manhart vysvětluje, že prioritou bylo posílit vymahatelnost zákonů, podpořit hierarchii nakládání s odpady a omezit skládkování. Transformace nových zákonů a novelizace ZOB do legislativy by měla proběhnout do června 2020, s účinností od 1.1.2021. Vše bude ovšem záležet na připomínkovém řízení. Nejdůležitějším parametrem je výše skládkovacího poplatku, protože nízký poplatek nemotivuje systém, aby se odklonil od skládkování.

„Nechceme vytvářet zátěž pro obce,“ zdůrazňuje Jaromír Manhart při prezentaci nového Zákona o odpadech. ZOB jasně stanovuje dané procentuální cíle souhrnné, vymezuje povinnosti původců odpadů a navrhuje výši poplatků za skládkování od roku 2021 s cílem posílit primární třídění. Pro obce je stanovena třídící sleva ze skládkovacího poplatku, která je motivačním nástrojem k dosažení cílů pro třídění a jeho posílení. Je důležité vědět, že existují možnosti, jak při správném využití možností, které návrh nového zákona nabízí, platit ve výsledku za komunální odpad (skládkovací poplatek a cenu za svoz) méně než dosud, i když dojde k navýšení poplatků za skládkování.

Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností nabízí zpřehlednění legislativy a vyjasnění některých sporných bodů. Cíle sběru elektrozařízení jsou přeneseny na výrobce. Možnost kolektivního plnění povinností vzniká také pro automobilové a průmyslové baterie a akumulátory. Zákon zajišťuje též zlepšení spolupráce s obcemi (jasně vymezuje povinnosti kolektivního systému vůči obcím). Nově vzniká ekomodulace.

Česká republika již úspěšně plní (nadlimitně) souhrnné cíle. Materiálové využití dosahuje úrovně 77 %. Jsme vzorem pro země, kde systém třídění nefunguje tak dobře jako u nás (Polsko, Slovensko, Izrael). Zbývá dořešit dílčí cíle u sběru kovových obalů. Pro nové autorizované obalové společnosti (AOS) jsou jasně vymezené povinnosti v oblasti spolupráce a vyrovnání nákladů. Důležité je zejména pokrytí České republiky, tedy zajištění sítě a zabránění vzniku dominantního postavení na trhu. Zmíněný je i tolik diskutovaný zálohový systém, který není povinně stanoven. Nicméně samostatný výrobce může bez omezení zálohovat již dnes, na tom nový zákon nemění nic.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz., ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

8.4.2019 7.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1