14. 7. 2020

Stavebními úpravy projde čerpací stanice odpadních vod v Duchcově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019. V Duchcově provede stavební úpravy na ČSOV Duchcov-plynárna, která čerpá odpadní vody od 500 obyvatel části historického centra města. Uvedl to Jiří Hladík, mluvčí SVS.

ČSOV Duchcov-plynárna se nachází v jižní části města a odvádí odpadní vodu z větší části historického centra. Splašky jsou čerpány na kmenovou stoku průměru DN 1200 do ulice Lípová, a dále tečou gravitačně na ČOV v Želénkách.

Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo při deštích k překročení kapacity kanalizace, k výtoku odpadních vod na povrch, a k zaplavování přilehlého soukromého objektu, bylo zadáno vypracování studie hydraulického stavu rozdělovacího objektu, dešťové zdrže a ČSOV s cílem zajistit stabilní provozní řešení.

Jedná se o rekonstrukci stávajících stavebních objektů ČSOV. Dojde k úpravě rozdělovacího objektu, dešťové zdrže a ČSOV.

Základní dispozice čerpací stanice zůstává původní. V rámci stavebních prací se navýší stěny dešťové zdrže a nátokové jímky o 0,5 mm oproti stávajícímu stavu. Konstrukce dešťové zdrže a nátokové jímky jsou ze železobetonum navýšení obvodových stěn pro zvětšení kapacity bude rověž železobetonové, monolitické. Na novém zhlaví bude osazeno nové ocelové zábradlí v původní dispozici s bezpečnostními prvky. Pro sestup do dešťové zdrže a nátokové jímky se osadí nové nerezové žebříky. Na nátokové potrubí u rozdělovacího objektu bude osazen nový lapák štěrku. Nevyužívaný nátokový objekt bude odstraněn.

Ve vlastním objektu ČSOV budou provedeny opravy povrchů stropu tenkovrstvými sanačními hmotami, nadbetonávka podlahy bude provedena z betonu. U vjezdu bude nová zpevněná cementobetonová plocha. Bude opraveno oplocení a osazena nová vjezdová brána.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 25. října 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Naše voda

9.5.2019 13.28, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2