8. 8. 2020

Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

Státní pozemkový úřad (SPÚ) nabízí vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Cílem je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu.

Informoval o tom dnes vedoucí oddělení komunikace a marketingu SPÚ Hynek Jordán. Konkrétně jde podle něj o nabídku stáží v následujících oblastech.

– provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování BPEJ v určených katastrálních i jiných zájmových územích a kvalitní stanovování a zpracování dat předkládaných k dalšímu hodnocení nebo určených k přímým výstupům v rámci uživatelské sféry;

– odebírání půdních vzorků v terénu a na základě jejich vyhodnocení zařazování půdy do klasifikační soustavy bonitace půd;

– provádění udržovacích prohlídek melioračních staveb, zejména odvodňovacích a závlahových kanálů, s cílem stanovení jejich aktuálního stavu, funkčnosti a potřeby a rozsahu případné údržby či opravy;

– ověřování aktuální polohy liniových melioračních staveb a jejich objektů v určeném zájmovém území;

– ověřování dostupnosti archivní technické dokumentace melioračních staveb;

– zpracování dílčích studií či analýz vodohospodářských staveb, jejich funkčních souvislostí apod. (např. v rámci bakalářských či diplomových prací)

Odborné stáže budou realizovány na pracovištích Odboru půdní služby a Oboru vodohospodářských staveb SPÚ na základě rámcové smlouvy uzavřené s příslušnou vysokou školou.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (simulátor deště)

24.2.2017 11.50, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5