5. 8. 2021

14.10.2014 11.05, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Startuje druhá část složité opravy hlavní kanalizační stoky v Říčanech

Říčany se pouští do druhé čási složité opravy hlavní kanalizační stoky. Oznámila to Adéla Ambrožová, mluvčí MěÚ Říčany.

Stoka A – jedna z bolestí města Říčany. V místech, kde protékají odpadní vody z 60% území města, docházelo ještě v roce 2011 k častým únikům splašek do přírody.První etapa rekonstrukce páteřní stoky skončila loni v létě. Zahrnovala výstavbu dvou odlehčovacích komor, které zabraňují přetékání odpadních vod do okolí. Letos v říjnu město zahájí druhou fázi oprav, kdy dojde k výstavbě kapacitnějšího kanalizačního řadu a velké retenční nádrže. Termín dokončení jedné z největších investic města ve výši okolo 30 milionů korun je v červnu 2016.

„Hned po našem nástupu na radnici v roce 2010 na nás vypadl ze skříně ne příliš zveřejňovaný problém – stoka A,“ popisuje radní Zdeněk Hraba /Klidné město/ a dodává: „Při pohledu na inspekční zprávy, stížnosti pražských městských částí a rybářů z Uhříněvsi musel starosta udělat jediný správný, i když velmi nepopulární krok. Zastavit další napojování nemovitostí na kanalizaci.“

Od té chvíle se začala projektovat rozsáhlá rekonstrukce hlavního kanalizačního řadu. V rámci I. etapy došlo k vybudování dvou odlehčovacích komor u křižovatky ulic 17. listopadu a Pod Lihovarem. Kanalizace v těchto místech dříve nestíhala odvádět odpadní vody a docházelo k jejich častému přelévání do přírody. Nové odlehčovací komory pomáhají v případě dešťů snížit počet těchto přepadů při zachycení plovoucích nečistot. Opravy ve výši přes 5 milionů korun prováděla společnost Porr, a.s.

Výstavba retenční nádrže a zkapacitnění stoky

Na podzim odstartuje další etapa rekonstrukce stoky A. Vytvoří se velká retenční nádrž a hlavně se na dlouhém úseku postaví ve zcela nové trase kanalizace s větším průměrem.

„Získat dotaci na rekonstrukce je velmi problematické. Chce to čas a dlouhodobou přípravu spojit projekt s nějakou dostavbou či rozšířením. Na tu nám však v důsledku oznámení dlouhodobě neúnosného havarijního stavu nezbyl prostor. Zkapacitnění je nezbytné a určitě krok správným směrem.Je však nutné opravit a zkapacitnit i pokračování přivaděče včetně ČOV,“ říká radní pro infrastrukturu Miloslav Šmolík /ODS/.

„Navržený projekt komplexně řeší tuto problematiku výstavbou nového úseku sběrače A větší dimenze v délce 631 m. Nová trasa povede od napojení na trasu stávající v křížení ulic Jelení a Březinova a bude ukončena u křížení ulic Pod Lihovarem a 17. Listopadu,“ říká Richard Vicher, vodohospodář a projektový manažer města. V úseku od ulice Říčanská do prostoru za halami autoservisu „Beno Říčany“ je stoka navržena v přímém souběhu s opěrnou zdí vodoteče.

„Na nové trase sběrače vznikne nová oddělovací šachta, která umožní rozdělení toku vod přímo stokou, nebo do retenčních nádrží. Také se vybudují spadišťové šachty na připojovacích stokách a na nové trase. Nově se postaví retence o celkovém objemu 450m3, která se bude skládat ze dvou prefabrikovaných jímek 2 x 225m3,“ popisuje Richard Vicher s tím, že k retenčním objektům povede nová obslužná komunikace z ulice Kozinova.

Všechny stoky jsou navržené jako gravitační. Součástí akce je také úprava opevnění úseku vodoteče od lokality Pod Lihovarem k prostoru za čerpací stanicí. Vzhledem k vedení trasy podél potoka je nutné předpokládat vysokou hladinu spodní vody, proto se počítá s vytvořením dočasných čerpacích studen. Všechny objekty na síti budou zabezpečeny proti vztlaku působeného vysokou hladinou podzemní vody.

Špatný stav stoky omezuje především velké stavební projekty, které se na ní nesmí připojit ani po dokončení rekonstrukce. Říčany už totiž takřka nemají volné kapacity na čistírně odpadních vod. Stavebníci rodinných domů situaci řeší především výstavbou septiků nebo domovních čistíren. Díky opravě kanalizace bylo proto již loni možné vydat souhlas s napojením několika konkrétních nemovitostí, které měly rezervaci na ČOV z dřívější doby. Rekonstrukce také umožní odpojení Pacova z čistírny v Křenici.

Naše voda, ilustrační foto

14.10.2014 11.05, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MOSAIC HOUSE DESIGN HOTELMOSAIC HOUSE DESIGN HOTEL
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<August 2021>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5