29. 9. 2023

SPS vymezila plochu pro vodní lyžování a pro malá plavidla na Rozkoši

Státní plavební správa vymezuje v jižní nádrži vodní cesty Rozkoš v k. ú. Domkov vodní plochu pro vodní lyžování a akrobatické činnosti. Vymezená vodní plocha obdélníkového půdorysu o rozměrech 550 m x 200 m (severní a jižní strana 550 m, východní a západní strana 200 m) je situována podél Rovenské hráze tak, že severní hranice vymezené vodní plochy je ve vzdálenosti cca 200 m od jižního břehu Rovenské hráze, východní hranice vymezené vodní plochy je ve vzdálenosti cca 500 m od východního břehu v k. ú. Šereč (dále jen vymezená vodní plocha). Oznámila to SPS.

Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat v období od 1. června do 30. září vždy ve čtvrtek, pátek a v sobotu v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha bude na vodní hladině vyznačena pomocí žlutých bójí s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranic takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje jsou válcového tvaru o průměru minimálně 0,6 m a výšce nad hladinou minimálně 0,6 m. Bóje tvořící jihozápadní roh vymezené vodní plochy bude osazena ve vzdálenosti přibližně 400 m od Rovenské hráze v souřadnicích WGS N 50.3829 a WGS E 16.0686. Bóje tvořící jihovýchodní roh vymezené vodní plochy bude osazena ve vzdálenosti přibližně 500 m od východního břehu v souřadnicích WGS N 50.3835 a WGS E 16.0763. K vyznačení hranic vymezené plochy bude použito minimálně 8 bójí.

Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.

 1. Na jižním břehu Rovenské hráze budou na úrovni kratších stran vymezené vodní plochy osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ (souřadnice břehového znaku na východním konci vymezené plochy WGS N 50.3872 a WGS E 16.0759, souřadnice břehového znaku na západním konci vymezené plochy WGS N 50.3866 a WGS E 16.0681), ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházejícími ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou směřovat proti sobě a budou v nich vepsány číselné hodnoty „550“ v černé barvě. Znaky se šipkami směřujícími proti sobě budou takto na břehu vymezovat délku vymezené plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

„Provozní doba od 1. 6. do 30. 9.,

pouze Čt, Pá a So 10:00-18:00 hod.,

vodní lyžování – max. 1 plavidlo,

akrobatické činnosti – max. 2 plavidla,

wakesurfing – max. 3 plavidla.“

Výška písmen bude minimálně 8 cm.

 1. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu na rohovou bóji. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby dostatečně signalizoval provozování vodního lyžování ostatním účastníkům plavebního provozu, a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy.
 2. Ve vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 3 plavidla při provádění wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností a wakesurfingu není povoleno. Plavidla při souběžném provádění akrobatických činností musí od sebe dodržovat odstup minimálně 50 metrů. Provozování wakesurfingu (plavba na surfovém prkně na vlně vytvářené plavidlem bez vlečení jezdce), stejně jako plavba na jetsurfu nebo e-foilu, je považováno za akrobatickou činnost.
 3. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry. Provoz ve vymezené ploše je povolen pouze při hladině 279 m n. m. a vyšší.
 4. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 5. Plavba plavidel mimo vymezenou plochu (např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře) musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře a ve výtlačném režimu plavby.
 6. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení plaveb tyto překážky odstranit z vodní plochy.
 8. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby i účinnou přilbu.
 9. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty na telefon 495 088 730.
 10. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 11. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 30. 9. 2024.

Zdroj SPS, ilustrační foto: wikimedia comoons, dontworry – Vlastní dílo

8.8.2023 11.26, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMSÁZENÍ 2023BRDSKÉ STROMSÁZENÍ 2023
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1