22. 8. 2019

Správné zásady zemědělské praxe jsou přínosem k čistotě vod

Ačkoli se rozšíření „Zásad správné zemědělské a environmentální praxe – GAEC)“ od 1.července letošního roku na erozí středně ohrožené pozemky vnímá zejména jako proces chránící půdu a zvyšující její kvalitu, jde také o opatření v zájmu ochrany čistoty a tedy kvality našich vod.

Opatření GAEC mají totiž v prvé řaděsnížit riziko eroze, tedy odnášení půdy zejména ze svažitých zemědělských pozemků do nižších poloh. Půda přitom v drtivé většině končí ve vodních tocích a dalších vodních plochách, jako jsou rybníky či přehradní nádrže, čímž se snižuje průtočnost vodních toků i kapacita ploch zadržující vodu. Tím se zvyšuje riziko zbytečně velkých negativních následků povodní všeho druhu.

Půda ze zemědělských pozemkůpřitom obsahuje velké množství chemických látek jako pozůstatků intenzivního chemického ošetřování pěstovaných hospodářských rostlin i hnojení. Voda, v níž odnesená voda z polí končí, je tak ve zvýšené míře těmito látkami znečištěna, což vede k celé řadě nežádoucích jevů, například k úhynu ve vodě žijících organismů, ale také například k nežádoucímu rozvoji jedovatých sinic. Důležitý je také nárůst rizika zdravotních potíží v případě, že se vody kontaminované zemědělskou chemií napijeme.

Na rozdíl od někdejší teorie, že největším znečišťovatelem vodních toků a ploch jsou takzvané bodové zdroje se aktuálně ukazuje, že daleko horší vliv má plošná kontaminace půdy splavované do vod nárazovými dešti. Zásady GAEC jsou tak významným přínosem ke zvýšení kvality vod všeho druhu.

Novým prvkem v nově platných zásadách GAEC je přitom odpovědnost hospodařících zemědělcůza stav, který v krajině na základě jejich činnosti vznikne. Dojde-li přitom ke zhoršení výchozího stavu, riskuje zemědělec částečnou nebo i úplnou ztrátu zemědělských dotací. K tomu, aby bylo zhoršení stavu hospodáři prokázáno, má sloužit hodnocení erozní situace na příslušných pozemcích. Co přesně bude obsahem hodnocení, není v této chvíli zcela zřejmé. Jedním z měřítek by mohla být například vrstva zemědělské půdy. Jedním z měřítek by ale také mohly být rozbory vody z vodních toků a ploch souvisejících s pozemky hospodařícího zemědělce, kde se následky pokračující eroze musí jednoznačně projevit ve složení vody. Uvidíme, zda tento parametr vezmou kontrolní orgány na zřetel….

Petr Havel

1.7.2011 15.00, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony, Komentář týdne

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1