24. 1. 2021

16.11.2018 14.58, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Správa NP České Švýcarsko k vlivům Koncepce vodní dopravy

Vzhledem k množství nepřesností zveřejněných dne 16. listopadu 2018 na serveru zdopravy.cz a převzatých Deníky zveřejňuje Správa Národního parku České Švýcarsko znění stanoviska k žádosti Ministerstva dopravy o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 na předměty ochrany Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica.

Správa národního parku při zpracování stanoviska vyšla ze dvou expertních studií a čtyř stanovisek dalších akademických a odborných institucí. Při posuzování žádosti se správa národního parku zaměřila na ryze odbornou stránku posuzované věci. Odborné podklady nedovolily přijmout jiný závěr, než že významně negativní dopady Koncepce vodní dopravy na předmět ochrany přírody, konkrétně stanoviště bahnitých břehů řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (tzv. stanoviště říčních náplavů), v Labském údolí nelze kompenzovat tak, aby kompenzace byly funkční a v souladu s požadavky evropské ochrany přírody.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: „Ke koncepci vodní dopravy tak, jak byla předložena, nebylo podle odborných podkladů možné vydat návrh funkčních a trvale udržitelných kompenzačních opatření, a to ani v rámci Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica, ani na jiném místě v České republice. Pokud by správa parku přistoupila k vydání kompenzačních opatření hypotetického charakteru, postupovala by nejen v rozporu se zákonem, ale vystavila by Českou republiku také hrozbě sankcí ze strany Evropské unie, vůči které se z vlastní vůle zavázala k ochraně zmíněných evropsky významných lokalit.“

Správa Národního parku České Švýcarsko se proto ohrazuje proti interpretaci výše uvedenými médii, že „Národní park bourá plány…“. Správa Národního parku České Švýcarsko dle požadavku dodala odborné stanovisko ke Koncepci vodní dopravy, a to v souladu s platnými zákonnými předpisy a na základě odborného posouzení třetími stranami.

Zásadní nepřesností v článku na serveru zdopravy.cz je pak tvrzení, že “až do konce roku 2015 přitom plán na stavbu děčínského jezu nebyl v rozporu s lokalitami Natura 2000”, ale že se tak stalo až po rozšíření seznamu lokalit na návrh MŽP v roce 2016. Toto tvrzení ale není pravdivé. Výše uvedené studie se samozřejmě zabývaly vlivy na celém toku “dolního Labe” na území ČR, ale závěry jasně poukázaly na fakt, že nekompemzovatelnost v případě náplav se týká výhradně území EVL Labské údolí, které bylo na seznam lokalit soustavy Natura 2000 zařazeno už v roce 2005.

Přílohy ke stažení viz níže:

Stanovisko Správy NP České Švýcarsko k žádosti o stanovení kompenzačních opatření

Studie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Studie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity

Studie ČZÚ – 2. část – Terénní průzkum

Studie ČZÚ – Příloha 1 – Odborný posudek

Studie ČZÚ – Příloha 2 – Tabulka fytocenologických snímků

Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny

Stanovisko Doc. RNDr. J. Hradeckého, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Stanovisko České botanické společnosti

Stanovisko České společnosti entomologické

Další citovaná literatura

Zdroj: Správa NP České Švýcarsko, ilustrační foto (říčka Kamenice v NP České Švýcarsko), autor Václav Sojka

16.11.2018 14.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<January 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31