20. 9. 2020

Správa KRNAP upravuje toky ve prospěch rybky vranky

Jedním z nejzajímavějších živočichů krkonošských vod je rybka vranka obecná (Cottus gobio). Jak dnes přitom informoval mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radeh Drahný, Správa se proto snaží zlepšit podmínky pro přežití její populace.

V posledních letech totiž podle Drahného u vranky docházelo ke snižování horní hranice areálu výskytu v místních tocích a poklesům v početnosti populací. Důvodem jsou člověkem vytvořené bariéry – jezy a přehrázky – na vodních tocích. V rámci projektu LIFE CORCONTICA proto probíhá důkladné zmapování výskytu této vzácné ryby a úpravy krkonošských potoků a říček tak, aby se vranka mohla přirozeně šířit do partií toků, které jsou pro ni díky bariérám nedostupné. „Naší snahou je kombinovat přírodě blízká opatření a protipovodňové opatření sloužící k ochraně majetků,“ uvedl Drahný.

Vranka je poměrně drobná rybka s velkou hlavou a ústy (na ilustračním foto) a díky tomu nezapře svou příbuznost s mořskými ropušnicemi. Postrádá šupiny a plynový měchýř, proto dobře neplave a pohybuje se zejména plazením či krátkými poskoky. Živí se drobnými organismy, jako jsou larvy jepic, pakomárů, pošvatek a chrostíků. Samičky kladou jikry na jaře pod kameny, péči pak přebírá samec, pečlivě je hlídá a brání. V Krkonoších byla běžná. I dnes se vyskytuje prakticky ve většině potoků a řek, jen v posledních desetiletích v souvislosti s úpravou koryt vodních toků a kvalitou vody zaznamenaly její populace pokles.

V rámci projektu LIFE CORCONTICA budou odstraněny migrační bariéry na Albeřickém potoce od ústí do Úpy až nad soutok s Lysečinským potokem (včetně napojení Lysečinského potoka). Oba potoky byly při mapování hydromorfologie vyhodnoceny jako místa pro vranku vhodná. Díky projektu LIFE CORCONTICA dojde k souvislému zprůchodnění cca čtyř kilometrů toku přebudováním 14 příčných překážek v korytě. Vybudovány budou například balvanité skluzy, díky nimž se bude moci vranka šířit proti proudu. Dojde také ke zpřírodnění stavebních úprav toku vytvořených v souvislosti s povodňovými škodami z června 2013.

Jedná se zejména o rekonstruované betonové patky, které budou zdrsněny kamenným pohozem. V rámci projektu LIFE CORCONTICA budou provedena opatření také na Bolkovském potoce. Projektová dokumentace pro tento záměr řeší nejenom prostupnost toku pro vranku obecnou a jeho vhodnou revitalizaci včetně odstranění povodňových škod z června 2013, obsahuje také budování úkrytů pro raka kamenáče, jakožto další evropsky významný druh, který se v tomto povodí poměrně hojně vyskytuje. Veškerá opatření, která byla navržena v rámci části projektu odstranění povodňových škod a protipovodňové ochrany, byla připravena tak, aby měla co nejmenší negativní vliv na říční ekosystém.

V letošním roce byly zpracovány projektové dokumentace, vlastní práce na odstranění bariér začnou od příštího roku.

Naše voda, ilustrační foto KRNAP

17.9.2014 13.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4