18. 10. 2018

Správa KRNAP se s vodáky dohodla na pravidlech splouvání Labské soutěsky

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Český svaz kanoistů a vodácký server raft.cz se tento týden dohodli na možnosti budoucího vodáckého využití průjezdu Labskou soutěskou do Vrchlabí. Portálu Naše voda to potvrdil Petr Ptáček z Vodácké školy záchrany.

V současné době je podle Ptáčka Labská soutěska pro vodáky uzavřena. Jak ale píše na serveru raft.cz., Správa KRNAP v podstatě nemá k možnosti vodáckého využití této atraktivní lokality vážné výhrady, jen je nutné zajistit, aby nedocházelo k živelnému vystupování a tahání lodí po břehu, aby se neničil porost a nedocházelo k rušení hnízdících ptáků a jiných živočichů (i zvláště chráněných – v oblasti se vyskytují např. vydry říční). Správa se proto pokusí se vytipovat vhodné místo pro zastavení ještě nad soutěskou a vymezit prostor, kudy by šlo případně lodě přenést po pravém břehu.

Snížení limitu pro splutí Labe

Další otázkou bylo snížení současného limitu 10 kubíků na splutí Labe pod přehradou. Vzhledem k manipulacím totiž často dochází k tomu, že se pouštění vody zastaví na 9,8 kubíkách. Navíc limit byl stanoven před cca 20 lety, kdy se ještě jezdilo na laminátových lodích, a tudíž se používaly vyšší limity. I zde došlo ke shodě a proti navrhovanému limitu 9 kubíků nebylo námitek. Dle statistik se tím zvýší počet sjízdných dnů v průměru o cca 3-4 dny za rok.

Otevře se národní park i pro další řeky a potoky?

Poslední otázkou bylo povolení dalších toků v KRNAP, jako je např. Malá Úpa, Jizerka, Úpa nebo část Mumlavy. Vzhledem k poloze toků, podle kterých ve velké míře vedou silnice prvních tříd a někdy je opěrná zeď silnice součástí břehu, nemá ani v této otázce Správa KRNAP vážnějších připomínek. Jen je nutné dodat seznam toků a jejich úseků s nástupními a výstupními místy, aby se mohlo posoudit, které z řek se povolí.

Současná pravidla pro splouvání řek

Aktuálně se v rámci KRNAP povoluje splouvání na řekách Jizera a Labe podle platného návštěvního řádu KRNAP (viz www.krnap.cz):

Za denního světla (od východu do západu slunce).

Na řece Labe jen při průtoku vody odpouštěné z přehradní nádrže vyšším než 10 m3/s.

Z důvodu ochrany přírodního prostředí pobřežních porostů lze do plavidel ke splouvání vodních toků nastupovat a z nich vystupovat pouze na nástupních a výstupních místech označených v terénu informačními tabulemi a piktogramy.

Již delší dobu neplatí povinnost vyřídit si pro splutí Labe povolenku.

Kdy začnou návrhy platit?

„Všechny naše připomínky byly předběžně akceptovány, ale aby byly platné, musí být součástí nového návštěvního řádu. Ten se připravuje, a pokud nedojde k prodlení, mohl by platit do roka. Změna návštěvního řádu je vázána na změnu zonace, která se již několik let projednává a snad bude v letošním roce již vyhlášena. Tuto sezónu sice nestihneme, ale v příštím roce si snad Labskou soutěsku a další toky legálně splujeme,“ věří Ptáček.

Ten zároveň ocenil vstřícný přístup Správy KRNAP k vodákům a ochotu k jednání. „Vzhledem k tomu, že počet dní vhodných pro splouvání na tavné vodě se dá počítat na rukou a že se obvykle jedná o nepříliš početné skupiny vodáků, věřím, že se nové podmínky podaří domluvit. Je ale nutné se v národním parku chovat tak, abychom vlastním nezodpovědným přístupem (např. chozením po březích, vjezdu na zakázaná místa) o nově nabyté výsady někdy v budoucnu nepřišli,“ nabádá Ptáček.

Naše voda podle raft.cz, foto Jiří Janoušek, www.raft.cz

 

27.3.2015 11.34, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >