30. 5. 2020

Správa KRNAP prořezala stromy v okolí Rýchorské boudy

Díky soustavné péči lesníků a hospodářů si udržuje Rýchorské plato v okolí Rýchorské boudy status unikátního území. Připomíná to mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

V minulých dnech na místě podle mluvčího káceli dřevaři vybrané smrky, které začaly ohrožovat prioritní druhově bohaté smilkové trávníky. Právě pro tyto louky jsou Rýchory tak cenným územím. Na Rýchorách však nedochází k vykácení všech stromů, ale jen některých solitérů, aby se podařilo uvolnit smilkové trávníky. K podobným výřezům docházelo na Rýchorském platu v minulosti více méně pravidelně.

Postupné zarůstání bez lidské péče by toto území pod horní hranicí lesa postupně pohltilo. Mezi raná sukcesní stadia patří zarůstání borůvkou a smrky. Stromy se s přibývajícím věkem stávají vyššími, hmotnatějšími a brání obhospodařování vzácných smilkových trávníků. Vznikající opad, zastínění, změny vláhových a živinových poměrů mění unikátní biotopy horských luk. „Podobné zásahy s obdobnými cíli jsme udělali před několika lety v klečových porostech poblíž Labské boudy. Tam kleč začala utlačovat jak jednotlivé druhy rostlin a živočichů, tak i celá jejich krkonošská společenstva. S odstupem několika let je vidět, že tehdejší zásahy byly úspěšné a prioritní druhy se opět vracejí na svá stanoviště. První fáze prořezávání končí v těchto dnech. Na podzim proběhne druhá obdobně rozsáhlá akce pro dosažení žádaného stavu,“ uvedl Drahný.

Péče o rýchorské louky je součástí projektu LIFE CORCONTICA, který si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podporuje i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+.

Naše voda, foto (krkonošská louka): KRNAP

10.5.2016 2.32, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31