26. 5. 2020

Spolupráce ČIŽP s vodáky se osvědčila, stav vodních toků se zlepšil

Ze 125 kontrolovaných malých vodních elektráren (MVE) jich letos 33 nedodržovalo minimální zůstatkové průtoky. Informoval o tom dnes při vyhodnocení výsledků kontrol ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss.

S ohledem na letošní malé průtoky vody na vodních tocích obdržela ČIŽP jako dozorový orgán na úseku vodního hospodářství zvýšené množství podnětů na prošetření dodržování minimálních zůstatkových průtoků stanovených provozovatelům malých vodních elektráren „Nejvíce kontrol jsme provedli v létě, které bylo příznačné masivním výskytem hydrologického sucha. Kontroly se týkaly celého území ČR, 37 vodních toků (řeky a potoky) a dvou rybníků,“ konstatoval Geuss. Uvedenými rybníky byly, jak pro portál Naše voda uvedla vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP Zdeňka Vaňková, rybník Panský u Hrádku u Sušice a Podhradský rybník u Plumlova. ČIŽP prověřovala celkem 125 MVE, některé i vícekrát. Celkem šlo o 173 místních šetření, přičemž část těchto kontrol byla provedena na základě 42 podaných podnětů.

Celkem 33 provozovatelů MVE nedodržovalo minimální zůstatkové průtoky. Inspektoři zjistili závažné nedostatky a zahájili 17 správních řízení o uložení pokuty, 16 správních řízení je ve stadiu přípravy. Právní moci nabylo sedm pokut v celkové výši 210 000 korun. „V převážně většině případů nebyl při provozu MVE dodržen minimální zůstatkový průtok nebo byla zjištěna další závažná porušení vodního zákona. V mnoha případech bylo ale podkročení zůstatkových průtoků způsobeno mimořádnými klimatickými podmínkami,“uvedla Vaňková.

Vodáci inspektorům pomohli monitorovat stav vody prostřednictvím webu www.suchejezy.cz. „Na ČIŽP jsme se obrátili se 30 podněty a díky této spolupráci byla většina turisticky významných řek i za těchto nepříznivých podmínek sjízdná,“ řekl Petr Ptáček, majitel Vodácké školy záchrany a vodáckého webu raft.cz. Ve 22 případech je šetření ukončeno, deliktní jednání bylo zjištěno v 11 z nich. Vzhledem k tomu, že správní řízení nejsou ukončená, nelze sdělit výši ukládaných pokut. „Spolupráce s vodáky se osvědčila, o čemž svědčí fakt, že v 50 procentech prošetřených případů bylo zjištěno porušení zákona. K nejvíce poškozeným vodním tokům vlivem nedodržení minimálních zůstatkových průtoků patří Sázava, Svratka a Lužnice,“ upřesnil Geuss.

Jako zatím nejzávažnější případ porušení zákona vyhodnotila inspekce MVE Sedliště na toku řeky Svratky, kde je povolen minimální zůstatkový průtok na úrovni 0,33 kubíku za vteřinu, úředním měřením byl ale zjištěn průtok pouze 0,048 kubíku. Účastník správního řízení Michal Němec se proti pokutě ČIŽP0 ve výši 50 000 korun neodvolal a rozhodnutí inspekce tak již nabylo právní moci.

Naše voda, foto MVE Sedliště: ČIŽP

 

5.10.2015 13.29, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31