14. 11. 2018

Společnost PARAMO dostala pokutu za možné ohrožení kvality podzemních vod

Na základě šetření havarijní události v areálu společnosti PARAMO, a.s., Pardubice ohlášené České inspekci životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové byla společnosti uložena pokuta ve výši 240 tisíc korun za porušení povinností při zacházení se závadnými látkami. Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

K havarijnímu úniku závadných látek do horninového prostředí došlo při stáčení kyseliny chlorovodíkové do skladovací nádrže umístěné v areálu společnosti PARAMO, a.s. „Na provoze Energetika došlo vlivem poruchy na stáčecím zařízení železniční cisterny k úniku cca 29,55 t přečerpávaného média mimo skladovací nádrž. Převážná část čerpané kyseliny byla zachycena v záchytné jímce stáčecího stanoviště, část v neutralizační jímce provozu Energetika a retenční nádrži čistírny odpadních vod. Do podloží v okolí stáčecího místa tak uniklo zhruba 900 litrů 31% kyseliny chlorovodíkové,“ popsal havárii Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Vzhledem k množství uniklé kyseliny a k rychlému zásahu hasičského sboru společnosti PARAMO (zkrápění vodou) byly následky úniku kyseliny z velké části eliminovány. Mohlo dojít i k ohrožení kvality podzemních vod, avšak uvedené vysoké naředění kyseliny vodou nezpůsobilo nárůst pH, což bylo ověřeno v nejbližším monitorovacím vrtu v  blízkosti místa havárie.

Naše voda, dokumentární foto: ČIŽP

 

12.1.2016 18.23, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Kalendář Akcí

<< Listopad 2018 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ZRCADLO, KOPIDLNOVÝLOV RYBNÍKA ZRCADLO, KOPIDLNO
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >