29. 10. 2020

3.4.2020 8.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

SOVAK ČR k poskytování osobních ochranných pomůcek

Potenciál kontaminace COVID 19 je na provozované vodárenské infrastruktuře naprosto minimální a v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace i Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu doporučujeme využívat běžné osobní ochranné pomůcky (OOP) s tím, že nad rámec běžně používaných OOP budou doplněny u pracovníků, exponovaných aerosolům (např. čerpací stanice odpadních vod) o respirátory. Respirátory (správně “filtrační polomasky”) všech tříd ochrany (FFP1, FFP2, FFP3) se používají běžně i při jiných průmyslových činnostech.

Doporučení pro volbu kategorie použitých respirátorů musí zůstat v obecné rovině, neboť typové zkoušky dle nejčastěji využívané normy ČSN EN 149 +A1 neobsahují povinnou zkušební část, která by zajistila garanci 100 % záchytu částic o velikosti COVID 19 (0,1 μm), neboť testován je průnik na částicích několikanásobně větších. Rozdíly mezi kategoriemi FFP2, FFP3 a N95 jsou tedy dle deklarací jednotlivých výrobců např. v garanci celkového zachycení testovaných částic ve velikosti 0,6 μm (FFP2 94 % a FFP3 99 %). V rámci Evropy narazíme na dva standardy – FFP vychází z normy EN 149, zatímco EN 143 používá označení P1, P2, P3. Obě normy jsou spravovány CEN – Evropským výborem pro normalizaci. Alternativou je certifikace v kategorii např. N95, která je prováděna dle amerického standardu vydávaného společností NIOSH (Národní ústav bezpečnosti a ochrany zdraví) jako součástí centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Pro srovnání (filtrační kapacita odstraní daný podíl všech částic, které mají průměr nebo jsou větší než 0,3 μm):

FFP1 a P1 – filtrační kapacita min. 80 %. Stupeň ochrany max. 4 NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace) dle NV č. 361/2007 Sb.

FFP2 a P2 – filtrační kapacita min. 94 %. Stupeň ochrany max. 12 NPK-P

N95 – filtrační kapacita min. 95 %

N99 a FFP3 – filtrační kapacita min. 99 %. Stupeň ochrany max. 50 NPK-P

Uváděné standardy specifikují pouze minimální  garantovaný podíl částic, které respirátor zadrží při prováděném testu. Například, pokud je maska hodnocena podle FFP2, bude filtrovat alespoň 94 % částic, které mají průměr 0,3 μm nebo větší. V praxi je však účinnost téměř vždy výrazně vyšší. Přesný údaj (může být vyšší, než vyžaduje norma) je výrobcem uváděn v produktovém či bezpečnostním listu. Zároveň je nutné uvést, že u respirátorů N95/FFP2 existuje doporučení při trvalém kontaktu s aerosoly použití vyšší úrovně ochrany dýchacích orgánů.

Regulační normy často určují fyzické a výkonnostní vlastnosti, které respirátory musí mít, aby získaly certifikaci nebo aby byly schváleny v konkrétní zemi. Normy v různých zemích nebo regionech mohou mít mírně odlišné požadavky na certifikaci nebo schválení respirátorů. Většina regulačních norem má podobné, ale ne identické testovací metody a návazné třídy respirátorů. Nejčastěji používaná charakteristika třídy respirátorů je účinnost filtrace. To znamená schopnost respirátoru filtrovat konkrétní částici v kontrolovaném laboratorním testu. Kvůli podobnostem ve standardních požadavcích jsou následující třídy respirátorů z různých zemí a regionů, které mají přibližně 94–95 % filtrační účinnost, koncipovány tak, aby vytvořily těsnění obličeje, a mohou být považovány za funkčně podobné pro většinu použití proti neolejovým vzduchem přenášeným částicím – Austrálie a Nový Zéland – P2, Brazílie – FFP2, Čína – KN95, KP95, Evropa – FFP2, Japonsko – DS2, DL2, Indie – BIS P2, Korea – 1. třída, NIOSH v USA – N95, R95, P95.

Všechny respirátory jsou koncipovány tak, aby pomáhaly snižovat, nikoliv zcela eliminovat, vystavení vzduchem přenášeným částicím. Například OOPP s hodnocením N95 mají při testování podle kritérií NIOSH proti neolejovitým částicím filtrační účinnost alespoň 95 %. Částice použité k testování filtrace jsou v rozsahu velikostí, které jsou považovány za nejvíce pronikající. Proto testovací metody zajišťují, že filtrační média mohou filtrovat částice všech velikostí s účinností nejméně 95 %. Je důležité si uvědomit, že účinnost filtru sama o sobě neurčuje celkové snížení vzduchem přenosných rizik, která respirátor umožňuje. Vždy totiž záleží i na době použití. Velikost partikulí Coronaviru by měla být v rozsahu 0,06–0,14 mikrometrů. Takové částice jsou dostatečně malé, aby prošly respirátory, pokud by létaly rovně. Částice o velikosti menší než 0,3 μm vykazují tzv. Brownův pohyb, který zajišťuje v interakci s molekulami ve vzduchu (dusík, kyslík atd. – Brownův pohyb) zachycení na filtrech i s větší porozitou. Další závažnou skutečností je fakt, že částice Corovnaviru jsou vázány na řádově větší partikule (např. aerosol), u kterých dochází k dostatečné míře zachycení. V každém případě je zásadní z hlediska celkové účinnosti při použití jakéhokoli respirátoru dbát na usazení na obličeji.

Při řádném používání jsou všechny 3 výše uvedené kategorie efektivní prevencí proti nákaze COVID 19 a jsou zásadně účinnější než běžné roušky. Vodohospodářské společnosti při současné pandemii COVID 19 tak poskytují OOPP na základě zhodnocení pracovních a zdravotních rizik a seznamu dostupný OOPP na základě vyhodnocení rizik s přihlédnutím k povaze vykonávané činnosti a podmínek.

Zdroj: www.sovak.cz, autor: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR, ilustrační foto Naše voda

 

 

 

3.4.2020 8.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1