8. 7. 2020

SOVAK ČR podepsal se Sdružením měst a obcí memorandum o spolupráci

Předsedové Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) František Lukl a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) František Barák podepsali memorandum o spolupráci. Informovala o tom Ivana Jungová z ředitelství SOVAK ČR.

Podle Lukla se bude spolupráce týkat provozu, údržby, rozvoje a financování vodohospodářské infrastruktury, legislativy upravující životní prostředí, vodovody i kanalizaci a výchovy, vzdělávání a lidských zdrojů. „Aktuální je třeba připravovaná novela zákona o vodách. K předloze mají města a obce celou řadu připomínek, nelíbí se jim například zamýšlené zvýšení poplatku za odběr podzemních vod. Není k tomu důvod, v mnoha zemích takový poplatek vůbec neexistuje a navíc je třeba pamatovat na to, že celá řada tuzemských měst a obcí nemá možnost využívat jiný zdroj pitné vody než vodu podzemní,“ uvedl Lukl.

Osmdesát procent vodní infrastruktury v České republice spravují obce a jejich společnosti. Obecně přitom platí, že voda je všech, zdroje je třeba chránit, nicméně vše je třeba činit rozumně a řešit zejména u hlavního znečišťovatele, tedy v zemědělství. Není také možné srovnávat cenu za vody povrchové, na kterou má vliv celá řadou aspektů a státem určovaný poplatek za vody podzemní,“ připomíná také Barák. Ten poukázal i na skutečnost, že v ČR je v oblasti vody složitější situace také proto, že není jedno gesční ministerstvo, jak to bývá v jiných zemích. Voda jde v mnoha oblastech napříč resorty – od životního prostředí přes zemědělství, průmysl a obchod, zdravotnictví, místní rozvoj až po finance.

Memorandum o spolupráci mezi SMO ČR a SOVAK ČR mimo jiné říká, že dojde ještě k intenzivnější výměně informací a vzájemné podpoře při komunikaci se třetími stranami, koordinaci stanovisek v legislativním procesu a při zapojování odborníků do expertních procesů, vzájemné podpoře aktivit jako jsou odborné kulaté stoly, semináře, konference apod. Rovněž budou společně jednat expertní týmy či odborné orgány. Společně by se mělo postupovat i v otázkách opatření pro boj se suchem. Takzvanou „suchou hlavu“ vodního zákona řeší pracovní skupina pod Ministerstvem zemědělství, SMO ČR by se chtěl jednání účastnit a mimo jiné navrhuje, aby mezi podporované aktivity sloužící pro akumulaci vod v území patřilo třeba i budování veřejných přírodních koupališť.

Loňské sucho bylo nejhorší za poslední desítky let. Zásadně ho nepocítily lokality, které jsou napojeny na větší vodárenské systémy. Problém byl zejména v oblastech s menšími zdroji. Platí tedy, že je třeba zaměřit se právě na menší lokality a napojit je na bezpečné a trvalé zdroje.

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

O Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.:

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 115 řádných členů a 131 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čistí. Více na www.sovak.cz.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

19.7.2016 12.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

RAŠELINIŠTĚ PERNINKRAŠELINIŠTĚ PERNINK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2