25. 5. 2020

Souhrn akce „My pro vodu – voda pro nás“

Celkem 1 300 dobrovolníků se zapojilo do akce „My pro vodu – voda pro nás“, jejímž cílem byl úklid řek v působnosti státního podniku Povodí Moravy. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Nejaktivnější byli podle mluvčí dobrovolníci v provozech Zlín, Přerov, Brno a Olomouc. Ti ve spolupráci se zaměstnanci Povodí Moravy posbírali více než 24 tun odpadků a vyčistili břehy řek v celkové délce 211 kilometrů. Předběžné náklady za Povodí Moravy dosáhly 200 000 korun.

Při akcích byl posbírán odpad všeho druhu: nepřeberné množství PET lahví, různých obalů od potravin a cigaret, pneumatiky i včetně ocelových disků, staré kočárky, zbytky kabelů, staré oblečení, koberce, hadry, zbytky a části elektrospotřebičů (lednička, sporák, televize, rádia, varné konvice apod.), velké množství sklenic a skleněných střepů, části umakartového obložení, části laminátového kajaku, dopravní značka a také jeden velký červený gauč. Bohužel bylo nalezeno také 5 injekčních stříkaček včetně jehel.

Rozdělení úseků ZD, počet účastníků, souhrn nasbíraného odpadu, počet uklizených kilometrů:

Provoz Brno – celkem 210 osob, nasbíráno 5 000 kg odpadu, uklizeno 38 km  (Provoz Brno měl všechny toky plně obsazené).

SVITAVA

1) Úsek obou břehů od železničního vlečkového mostu při ulici Krokova v Židenicích po restauraci Farma v Obřanech – dne 29. března 2014 úklid členy MRS Brno III Odvezeno 720 kg odpadků.

2) Úsek od mostu Černovická po vlečkový most při ulici Krokova v Židenicích se zaměřením hlavně na dno toku  – dne 5. dubna 2014 členy klubu Geocashingu pod záštitou ÚMČ Černovice, odvezeno 600 kg odpadků

3) Úsek obou břehů od mostu Černovická po most Hladíkova – dne 4. dubna 2014 žáky SŠTE Olomoucká, odvezeno 700 kg odpadků.

SVRATKA

4)Úsek obou břehů od žel.mostu na Poříčí až k ulici Kšírova – 5.4. Skauti Dvojka Brno, odvezeno 2260 kg odpadků

ŘÍČKA

5) Úsek od smyčky MHD v Mariánském údolí po první nádrž nad Kadlcovým mlýnem –úklid členy Tábornického klubu Sokoli ČTÚ –v počtu 30 dospělých s dětmi.

SVRATKA

6)Úsek obou od silničního mostu na ul. Kšírova až po soutok Svratky se Svitavou – v počtu 20 – 50 lidí

Provoz Znojmo – celkem 65 osob, nasbíráno 400 kg odpadu, uklizeno 30 km

VD ZNOJMO – JEZ TASOVICE

organizovaná skupina Znojemských  vodáků. Akce probíhala ve třech termínech, dle požadavků skupin dobrovolníků.

Provoz Blansko – 110 osob, nasbíráno 3 350 kg, uklizeno 46, 8 km

BLANSKO, úsek od jezu Klamovka po jez v Ráječku

Dne 29.3. 2014, účast : 8 členů MRS MO Blansko a 2 zaměstnanci PM, charakter odpadu a množství:  42 pytlů komunálního odpadu (pet lahve, igelity, nápojové obaly) o celkové hmotnosti cca 500 kg, dále 4 pneumatiky.

VD LETOVICE

Dne 29.3.20, účast: 27 členů MRS MO Letovice a 4 zaměstnanci PM, charakter odpadu a množství:  71 pytlů komunálního odpadu (pet lahve, igelity, nápojové obaly, ) o celkové hmotnosti 750 kg., dále 2 pneumatiky

BLANSKO, úsek od jezu Klamovka po město Adamov

Dne 5.4., účast : 55 členů KOLPINGOVA RODINA, SKAUTSKÉ STŘ. SVĚTLA, VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB RÁJEC-JESTŘEBÍ, MRS MO ADAMOV) a 3 zaměstnanci PM, charakter odpadu a množství:  cca 110 pytlů komunálního odpadu (pet lahve, igelity, nápojové obaly) o celkové hmotnosti cca 1500 kg, dále 10 pneumatik.

BOSKOVICE, od Jarošova mlýna ve Svitávce po silniční most ve Lhotě Rapotině

1)Dne 5.4., účast 15 členů MRS MO Boskovice  a 3 zaměstnanci PM, charakter odpadu a množství:  cca 20 pytlů komunálního odpadu (pet lahve, igelity, nápojové obaly) o celkové hmotnosti cca 250 kg, dále 10 pneumatiky.

2)Dne 5.4., účast : 4 členů MRS MO Boskovice a 3 zaměstnanci PM, charakter odpadu a množství:  cca 26 pytlů komunálního odpadu (pet lahve, igelity, nápojové obaly) o celkové hmotnosti cca 350 kg, dále 3 pneumatiky a x kg železného odpadu.

SEBRÁNEK

V úterý 8. dubna žáci ZŠ Svitávka vyčistili břehy potoka Sebránku. Začali u obce Sebranice a pokračovali dále po proudu až k soutoku se Svitavou. Sesbírali plastové láhve, nejrůznější igelity, kelímky, plechovky, skleněné a keramické předměty. Děti se velmi snažily a na březích Sebránku posbíraly čtyři pytle odpadků. Celkem se na školním dvoře sešlo 30 pytlů plastového odpadu, který žáci školy nasbírali v okolí městyse.

Provoz Náměšť nad Oslavou –10 osob, nasbíráno 400 kg, uklizeno 6 km

MOHELNIČKA

Jednalo se o členy Sokolu Mohelno a členy Pozemkového spolku Koniklec. Potok Mohelnička (k.ú. Lhánice) – úsek (1,7 km) protékající ochranným pásmem + přírodní rezervací Mohelnička. Celkem vysbíráno 10 pytlů + jedno kolo od auta + hromada železa, odvoz zajistila dle domluvy na své náklady obec Lhánice.

SKŘÍPINSKÝ POTOK

(k.ú. Mohelno, Senorady) – úsek (2,1 km) přímo pod silnicí Mohelno – Březník protékající přírodní rezervací Údolí Oslavy a Chvojnice , Celkem vysbíráno 7 pytlů + několik kol od auta (viz foto), odpad byl deponován pod řešeným úsekem. Odvoz zajistil dle domluvy na své náklady městys Mohelno.

JIHLAVA

(k.ú. Mohelno, Dukovany, Skryje nad Jihlavou, Slavětice, Kramolín) – úsek (2 km) pod přehradní nádrží Mohelno protékající přírodním parkem Střední Pojihlaví podél hranice národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová, celkem vysbírány 2 pytle, vysbíraný odpad byl odvezen a roztříděn do sběrných nádob přímo účastníky.

Provoz Dačice – celkem 0 osob

MORAVSKÁ DYJE

Dačice za autobusovým nádražím a za Lidlem.

Provoz Jihlava – celkem 0 osob.

JIHLAVA

Od Pekárkova jezu po most Humplecká,dále o řeku Jihlávku od soutoku s Jihlavou po most do Sasova, včetně nádrže Stará plovárna.

Provoz Bystřice na Pernštejnem – 0 osob

BÍLÝ POTOK

V intravilánu Poličky

BOBRŮVKA

V intravilánu Nového Města

Rozdělení úseků ZHM:

Provoz Přerov – celkem  250 osob, nasbíráno 2 300 kg, uklizeno 17,5 km, náklady 12 000 Kč

PODHRADSKÝ RYBNÍK

ZŠ Plumlov – vysbírání odpadků kolem Podhradského rybníka a v okolí Hloučely v termínu 31.3.2014. Zúčastnilo se cca 150 osob. Materiálové zázemí poskytlo PM + město Plumlov.

Skautský oddíl – sběr v okolí Podhradského r. a Hloučely směrem do Soběsuk ve dnech 29.3 – 30.3. Účast 27 osob – materiálové zázemí poskytlo PM, odvoz odpadu zajistilo město Plumlov.

HLOUČELA

sběr v lesoparku Prostějov směrem k Olomoucké ulici dne 27.3. Účast cca 10 osob z managementu PM a provozu. Akci zajistilo kompletně PM vč. odvozu odpadu.

Hloučela lesopark – směrem k Mostkovicím dne 22.3. Účast cca 30 osob, PM zajistilo materiálové vybavení a odvoz odpadu.

Hloučela Prostějov – směr k soutoku s Valovou – sběr bude proveden zaměstnanci provozu Přerov v počtu cca 15 osob. kompletně v režii PM.

VD PLUMLOV

Plavci Tj Haná – sběr c okolí přehrady Plumlov dne 7.4. Účast 14 osob. Materiálové vybavení a odvoz odpadu zajistilo PM.

Provoz Olomouc – celkem 175 osob, nasbírání 3 200 kg, uklizeno 16 km

STŘEDNÍ MORAVA

1)Dne 20.3.2014 od 8:00hod., Dětský domov Olomouc (U Sportovní haly 1a)

Akce se zúčastnilo 19 osob, z toho 11 dětí ve věku 3 – 10let. Byl vyčištěn úsek toku Střední Moravy v Olomouci – Lazcích, a to od sil.mostu na ul. Lazecká po silniční most na Dobrovského ulici (cca 0,8km). Bylo posbíráno cca 0,15t odpadků. Nejmladšímu účastníkovi byly teprve 3 roky.

2)Dne 29.3.2014 od 14:00hod., Komise městské části Hejčín-Řepčín

Akce se zúčastnilo 31 osob, z toho 12 dětí ve věku 7 – 14let. Byl vyčištěn úsek toku Střední Moravy v Olomouci – Hejčíně a Ol. – Řepčíně, a to od lávky pro pěší u tenis. kurtů po jez Řepčín (cca 2,1km).

3) Dne 5.4.2014 od 9:00hod., Nová Akropolis Olomouc

Akce se zúčastnilo 21 osob. Byl vyčištěn úsek toku Střední Moravy včetně ramene přes Domovinu v Olomouci, a to od zaústění do řeky Moravy po lávku pro pěší u Slovanského gymnázia (cca 2,2km). Jednalo se o nejhůř přístupný úsek toku se strmými svahy porostlé bujnou vegetací a s největším nepořádkem, a to zejména po ubytovaných bezdomovcích, kdy úklid byl v místě jejich výskytu prováděn za asistence Městské policie Olomouc! Bohužel došlo zde ze strany účastníků i k jednomu úrazu, který skončil zlomenou rukou. Velký dík této skupině za obětavost!!

BYSTŘICE

1)Dne 29.3.2014 od 9:00hod., Skautské středisko Olomouc

Akce se zúčastnilo 75 osob, z toho 55 dětí ve věku 7 – 18let z cca 6 oddílů. Byl vyčištěn úsek toku Bystřice v Olomouci a Olomouci-Bělidlech, a to od tramvaj.mostu na Masarykově třídě po siln.most na konci ul.Libušina (cca 2,4km).

akce, kterou pořádá Obec Bystrovany:

2)Obec Bystrovany, účast cca 50-60 osob. Bude vyčištěn úsek toku Bystřice v Olomouci-Bystrovanech, a to od siln.mostu na konci ul.Libušina v Ol.Bělidlech po železn.most nad obcí Bystrovany (cca 2,5km).

MORAVA

Dne 5.4.2014 od 9:00hod., ČRS MO Olomouc

Akce se zúčastnilo 32 osob, z toho 17 dětí ve věku 7 – 14let. Byl vyčištěn úsek toku Moravy v Olomouc a Olomouci – Černovíře, a to od siln.mostu na ul.Komenského po siln.most v Ol.Černovíře (cca 2,2km).

TŘEBŮVKA

Dne 5.4.2014 od 9:00hod., Občanské sdružení Údolí Třebůvky ve spolupráci s loštickým střediskem Junáka. Akce se zúčastnilo 20 osob, z toho 14 dětí ve věku 7 – 15let. Byl vyčištěn úsek toku Třebůvky v Lošticích a ve Vlčicích, a to od ČOV města Loštice po jez ve Vlčicích (cca 3,5km).

Provoz Šumperk – 48 osob, nasbíráno 740 kg, uklizeno 3 km

BRATRUŠOVSKÝ POTOK

Čištení Bratrušovského potoka v Šumperku, úsek: od koupaliště v Temenici po ul. Jesenická, zajišťuje: 32 členů (25 dětí a 7 dospělých) oddílu mladých hasičů Šumperk – Temenice. Termín: 30.3. 2014, mladí hasiči nasbírali celkem 580 kg odpadků na úseku Bratrušovského potoka od nám. Republiky po ul. Jesenická (cca 1100m) v Šumperku.

BRANNÁ

V obci Jindřichov uklízelo 16 dobrovolníků a nasbírali 160kd odpadu.

Provoz Valašské Meziříčí -10 osob, nasbíráno 500 kg, uklizeno 4,2 km

VSETÍNSKÁ BEČVA

intravilán města Vsetín v délce 4,2 km od silničního mostu u ČOV po Jez ve Vsetíně, oboustranně pomístně břehy ( min.sklon 1:2), mimo opěrné zdi.

Rozdělení úseků ZSM a počet účastníků:

Provoz Břeclav – 35 osob, nasbíráno 500 kg, uklizeno 9 km

DYJE

1) Dyje Břeclav od Vídeňského mostu po Kulturní dům – oba břehy (1 km) – ve dnech 31.3. – 2.4. v odpoledních hod. – skauti Břeclav (asi 15 dětí). Obdrželi pytle, rukavice a občerstvení ( 15 ks tatranek + 15 ks 0,5 l Mattoni). Nasbíraný odpad sami odvezli do sběrného dvora.

2) Dyje Břeclav od Vídeňského mostu po jez Pohansko – oba břehy (1 km) a levobřežní hráz (3 km) – dne 5.4. od 10 hod. do 13 hod. – hnutí Brontosaurus (11 lidí). Obdrželi pytle, rukavice a občerstvení ( 11 ks tatranek + 3,5 l čaje).

3) O.R. Dyje od jezu Poštorná po Veslařský klub – levý břeh (2 km) – dne 5.4. od 9 hod. do 11 hod. – vězni z břeclavské věznice (7vězňů + 2 dozorci). Obdrželi pytle, rukavice a občerstvení (9 ks tatranek + 9 ks 0.5 l Mattoni).

4). Dyje od jezu Poštovná po proudu – levý břeh (1 km) – dne 5.4.2014 od 9 hod. do 11 hod. – Evropské centrum mládeže (3 lidi). Obdrželi pytle, rukavice a občerstvení (3 ks tatranek + 3 ks 0,5 l Mattoni).

5) Dne 29.3. sbírali 4 důchodci bez nahlášení na Dyji levý břeh od Vídeňského mostu po Bratislavský most (1 km). Koupili si sami pytle, které jsem jim v pondělí 31.3. proplatil.

Z  odpadu se nasbíraly převážně PET lahve, jiné plasty, papíry, oděvy, pneumatiky, keramická záchodová mísa. Z kovového odpadu, pouze jeden drát.

Provoz Zlín – celkem 315 osob, nasbíráno 5 000 kg, uklizeno 26 km

MORAVA

Dne 5.4.2014 skautská skupina Otrokovice sbírala odpad v úseku soutoku s řekou Moravou až po železniční most v ř.km 1,724. Jednalo se cca o 20 osob a cca 800 kg odpadu.

RUSAVA

50 dobrovolníků, od jezu Dobrotice po most Všetuly (směr Přerov, ul.6.května) ř km 13,932,  délka úseku cca 4km.

DŘEVNICE

1)Dne 27.3.2014 skupina asi 30 dětí a 5 dospělých z Dětského domu Sluníčko Otrokovice vyčistila úsek řeky Dřevnice od železničního mostu v ř.km 1,724 až po  silničního mostu v Otrokovicích ř. km 2,340. Nasbírali cca 150 kg odpadu.

2)Dne 10.4.2014 skupina cca  35 pracovníků Krajského úřadu ve Zlíně, Odbor životního prostředí a zemědělství provede sběr odpadků na VT Dřevnice, v intrafilánu obce Kašava.

FRYŠTÁCKÝ POTOK

Dne 5-6.4.2014 skautské skupiny ze Zlína sbíraly na řece Dřevnici od Tečovského mostu ř. km 6,825 až po jez Příluky v ř. km 16,125  a část Fryštáckého potoku ve Zlíně.  Zúčastnilo se více jak 100 osob. Nasbíráno bylo cca 1600 kg odpadu.

TRNÁVKA

Dne 5.4.2014 probíhalo čištění vodního toku Trnávka v Trnavě. Účastnily se ho místní zájmové sdružení a spolky. Jednalo se o extravilán obce, úsek mezi Slušovicemi a Trnavou. Délka úseku cca 2,5km. Zúčastnilo se cca 90 osob a bylo nasbíráno cca 2400 kg odpadu. Veškerý odpad byl svezen na skládku komunálního odpadu Suchý důl.

DŘEVNICE

Dne 24. 4. Proběhlo čištění od  35 pracovníků Krajského úřadu ve Zlíně, Odbor životního prostředí a zemědělství sběr odpadků na VT Dřevnice, v intrafilánu obce Kašava.

Provoz Dolní Věstonice – 22 osob, nasbíráno 1 000 kg, uklizeno 5 km

VD NOVÉ MLÝNY

Jarní úklid břehů a hrází vodního díla Nové Mlýny proběhlo v sobotu dne 29.března 2014 mezi  9 -15 hodinou. Akce se zúčastnili dobrovolníci rozděleni do dvou skupin.

1) v první skupině z neziskové organizace Věstonická beseda se akce zúčastnilo 12 dětí ve stáří 7-13 let. Členové skupiny odstranili odpadky na hlavní hrázi střední nádrže mezi obcemi Dolní Věstonice-Strachotín o délce 2 km a naplnili cca 100 pytlů

2) druhou skupinu vytvořilo 10 členů MRS. Tato skupina odstranila odpad z opevněného břehu dolní nádrže od předivného objektu v Nových Mlýnech až za kemp Mars v katastrálním území Šakvice. Z tohoto úseku dlouhém cca 3 km odstranili cca 400 ks pytlů odpadků.

Pytle s nasbíraným odpadem zaplnily celou prodlouženou korbu nákladního vozu AVIA 30 o celkové váze cca 1 tuna. Poznatek: na některých místech sběru odpadu lovili sportovní rybáři, nikdo z nich však se sběrem nepomohl ani v jejich nejbližším okolí. Odhozené předměty totiž nebyly jejich, ale těch co zde lovili před nimi.

Provoz Koryčany – 26 osob, nasbíráno 1600 kg, uklizeno 4 km

RAKOVEC

akce „My pro vodu, voda pro nás“ proběhla na provozu Koryčany dne 5.dubna 2014. Uklízelo se okolí VVT Rakovec v k.ú. města Rousínov. Délka čištěného úseku 3,8km. Počet dobrovolníků byl cca 26 – ČSOP Rousínov, „vodáci“ Rousínov, mladí hasiči Kroužek a několik dalších lidí. Odpad byl odvážen „sklopkou“ VW Transpoter, celkem se nasbíralo 8 aut.

Provoz Uherské Hradiště – 15 osob, nasbíráno 155 kg, uklizeno 5 km

MORAVA

V rámci akce „Plošného úklidu řek“ 2.4.2014 v odpoledních hodinách proběhla na řece Moravě v úseku Mařatice až Štěpnice jedna z akcí, kterou provoz Uherské Hradiště zorganizoval ve spolupráci s fy Hamé. Akce se z Hamé zúčastnilo 12 lidí a na téměř tříkilometrovém úseku nasbírali 9 plných pytlů odpadků (cca 120 kg).

VLÁRA

V rámci akce „Plošného úklidu řek“ v sobotu 5.4.2014 v dopoledních hodinách proběhla na potoce Vlára va Vrběticích jedna z akcí, kterou provoz Uherské Hradiště zorganizoval ve spolupráci se studenty – mladými ekology. Akce se zúčastnili 3 lidi a na téměř dvoukilometrovém úseku nasbírali 3 pytle odpadků (cca 35 kg).

Zdroj: Povodí Moravy, ilustrační foto Povodí Moravy

14.4.2014 9.06, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31