29. 5. 2020

Slavkov u Brna získá bezpečnou ochranu před povodněmi

Povodí Moravy zahájí v nejbližších dnech výstavbu protipovodňové ochrany města Slavkov u Brna. Akce naváže na předchozí zvýšení kapacity koryta Litavy a umožní stavební rozvoj v lokalitě Zelnice, kde město připravuje výstavbu bytových domů a rodinných domků. Uvedlo to dnes Povodí Moravy.

Podnik teď ukončil přípravnou fázi projektu

Stavba řeší ochranu níže položené části města před vysokými průtoky v Prostředníčku a Litavě a představuje závěrečné řešení ochrany města, zahájené před deseti lety. Součástí akce je také vybudování mokřadu na ploše asi 35.000 metrů čtverečních k zachycení povodňových průtoků v případě potřeby. Celkové náklady dosáhnou 81,5 milionu korun bez DPH a pokrývá je státní dotace v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR.

Po předchozím zvýšení kapacity koryta Litavy bude nyní Slavkov chráněn před zpětným vzdutím povodňových vod korytem toku Prostředníček i před přívalovými vodami ze severních svahů nad městem.  „Celková délka ohrázování v dané lokalitě dosáhne zhruba 1,3 kilometru a je dimenzována na průtok takzvané stoleté vody,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Pro zajištění bezpečného průchodu velkých vod je podle něj v plánu i stavba bezmála kilometrového nového obtoku dosavadního koryta Prostředníčku.

Slavkovská radnice zahájení prací na stavbě přivítala. „Po dokončení díla bude mít město možnost rozvoje v prostoru lokality Zelnice, která je nyní v aktivní zóně zátopového území,“ připomněl starosta Slavkova Ivan Charvát. Zhruba na devíti hektarech pozemků je totiž v plánu nová výstavba bytových domů a rodinných domků. Starosta ocenil i vznik nového retenčního prostoru s tím, že ve městě vytvoří oázu přírody s možností procházek po jeho obvodu.

Obtokové rameno Prostředníčka se v délce asi 270 metrů skryje pod zemí. Stavba tohoto tzv. rámového zatrubnění si vyžádá v ulici Československé armády omezení dopravy s objízdnou trasou městem. Po dokončení úprav na toku vybudují stavbaři v prostoru mezi Prostředníčkem a Litavou mokřad s náhradní výsadbou porostů. Vznikne tak přirozený funkční biokoridor, kde se uvnitř mokřadu i na patě hrází objeví nově vysazené olše a vrby. Na úpravu toku Prostředníček naváže i ohrázování zástavby v ulici Luční s mobilní povodňovou stěnou na místní komunikaci.

Protipovodňová ochrana Slavkova u Brna se bude stavět na pozemcích, které vlastní město nebo na nich hospodaří Povodí Moravy, včetně přístupů k nim. Na stejných prostorech bude dočasně umístěna i odtěžená zemina, která se využije ke stavbě a případný zbytek přijde na předem dojednanou skládku. Kvůli budoucí péči o hráze se počítá v jejich koruně s průjezdnou šířkou.

Základní fakta o protipovodňové ochraně Slavkova:

 Oficiální název: Město Slavkov u Brna – povodňová ochrana města

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa ( č.129 120 )

Dodavatelé: OHL ŽS, a.s. ve sdružení s IMOS Brno, a.s. a IMOS holding, a.s.

Termín zahájení: květen 2011

Předpokládaný termín ukončení prací: květen 2012

Zdroj: Povodí Moravy

13.5.2011 15.36, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31