20. 7. 2019

Severočeští vodohospodáři začali s rekonstrukcí kanalizace v Liberci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Liberci 1. etapu stavby k odstranění tří kanalizačních výústí a rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka jed o akci z kategorie strategických, legislativou vyvolaných investic. „Převedením odpadních vod od 185 obyvatel do kanalizační sítě zakončené na čistírně odpadních vod (ČOV) místo jejich vypouštění bez přečištění do řeky přispějeme do budoucna ke zlepšení životního prostředí,“ konstatoval Špičák.

Stávající jednoduché gravitační kanalizační stoky odvádějí odpadní vody z ulic Na Zápraží, Orlí, Na Rybníčku, Na Humnech, Chrudimská, Měsíčná a U Vody. Jde o stoky z různých materiálů a profilů, které ovádějí odpadní vody od 184 obyvatel bez přečištění třemi výústmi LB 04, 32 a 37 do Lužické Nisy, což je z hlediska legislativy nežádoucí stav, který SVS řeší. Stávající stoky z uvedených ulic budou propojeny na nově navrženou čerpací stanici odpadních vod v Orlí ulici s výtlakem, který odpadní vody převede do stávajícího kanalizačního sběrače v Barvířské ulici na pravém břehu řeky a na městskou ČOV. Dvě kanalizační výústi budou zrušeny a jedna bude sloužit jako přepad z ČSOV v Orlí ul.

V rámci zahajované investiční akce SVS bude rovněž provedena rekonstrukce některých nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v uvedené lokalitě. Na rekonstruovanou stoku budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky, včetně napojení silničních vpustí. Rušená kanalizační stoka v ulici Orlí bude vyplněna popílkem a zaslepena. Po dobu výstavby bude v rekonstruovaném úseku zřízen provizorní vodovod. Součástí stavby je přepojení devíti stávajících domovních vodovodních přípojek, osmi kanalizačních přípojek, přepojení přípojek šesti uličních vpustí a instalace tří podzemních hydrantů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. března 2016. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 74,4 milionů korun bez DPH.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

 

7.4.2016 0.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4