2. 12. 2020

Severočeská vodárenská zvyšuje cenu vody o necelých 6 procent

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v regionu své působnosti v roce 2013 rozhodla o navýšení ceny vody o 5,9 procenta oproti možným 7,5 procenta. Portálu Naše voda to oznámil mluvčí SVS Jiří Hladík.

To v absolutním vyjádření znamená nárůst o 4,31 Kč/m3 na 77,38 Kč/m3 bez DPH.

„Po vynaložení veškerého úsilí se podařilo vedení společnosti udržet cenu vody na rok 2013 v mantinelech stanovených podnikatelským záměrem,“ řekl Hladík.

Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace. Zároveň odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015.

„Na valné hromadě 2010 schválili akcionáři Podnikatelský záměr SVS 2011-2015, který si klade za cíl pečovat o přiměřený rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku. Naplnit legislativní požadavky v oblasti čištění odpadních vod a i požadavky v oblasti úpravy pitné vody není sám o sobě technicky lehký úkol,“ uvedl Hladík.

Dále je nutné plnit plán financování obnovy majetku. K tomu je podle něj potřeba nemalý objem finančních prostředků. Zároveň je potřeba citlivě optimalizovat vývoj ceny vody. „Toho si akcionáři byli vědomi, a proto nastavili mantinely, do kterých se musí vedení společnosti „vejít“ při plnění výše uvedených úkolů. Těmito mantinely jsou maximální meziroční nárůst ceny vody o 7,5% a sociální únosnost ceny vody (tj. náklady na vodné a stočné) pod 2%  průměrných příjmů domácností,“ konstatoval Hladík.

Cena vody v regionu SVS je cenou věcně usměrňovanou Ministerstvem financí ČR a je korigovaná řadou pravidel: Legislativou, dotačními podmínkami a v neposlední řadě Podnikatelským záměrem společnosti.

Kalkulaci ceny vody ovlivňuje dále celá řada externích faktorů, které nejsou naší společností snadno ovlivnitelné, a některé nelze ovlivnit zcela vůbec. Jde např. o ceny surové vody jako vstupní suroviny, o řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu, dále výše DPH, a do značné míry i ceny energií a chemikálií atd.

Dále z dotačních podmínek vyplývá povinnost zajistit samofinancovatelnost vybudované vodárenské infrastruktury, tj. požadavek na růst nájemného k dosažení „plných odpisů“, aby během životnosti pořízeného majetku vznikly dostatečné zdroje na jeho reprodukci. Zde máme na mysli dříve získané dotace z programu ISPA Projekt Podkrušnohoří a programu Fondu soudržnosti Projekt Lužická Nisa. Aktuální program Operačního programu Životní prostředí ovlivňuje cenu vody tím, že místo slíbených dotací jsme všechny legislativní povinnosti splnili z vlastních zdrojů, a to i formou půjček, které teď bude potřeba několik let splácet.

V neposlední řadě je významným faktorem trvalý meziroční pokles spotřeby vody, který pro rok 2013 přesáhne 3%. Tento pokles je v poslední době způsoben především propadem v odběru vody pro průmysl. Důsledkem je stále větší a větší podíl fixních nákladu přepočítaných na jeden kubík vody, i když tyto fixní náklady v absolutní hodnotě tak výrazně nerostou.

              Cena vody pro rok 2013 za 1m3

Cena vody bez DPH

77,38 Kč

Cena   vody s DPH

 

Cena pro vodné bez DPH

39,49 Kč

Cena   pro vodné s DPH

 

Cena pro stočné bez DPH

37,89 Kč

Cena   pro stočné s DPH

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, neboť zatím není ukončen legislativní proces, který určuje výši DPH pro rok 2013.

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o8.646 kmvodovodů,3.747 kmkanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst
a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

Naše voda

30.11.2012 22.03, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4