3. 6. 2020

Severočeská vodárenská zvyšuje cenu vody o necelých 6 procent

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v regionu své působnosti v roce 2013 rozhodla o navýšení ceny vody o 5,9 procenta oproti možným 7,5 procenta. Portálu Naše voda to oznámil mluvčí SVS Jiří Hladík.

To v absolutním vyjádření znamená nárůst o 4,31 Kč/m3 na 77,38 Kč/m3 bez DPH.

„Po vynaložení veškerého úsilí se podařilo vedení společnosti udržet cenu vody na rok 2013 v mantinelech stanovených podnikatelským záměrem,“ řekl Hladík.

Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace. Zároveň odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015.

„Na valné hromadě 2010 schválili akcionáři Podnikatelský záměr SVS 2011-2015, který si klade za cíl pečovat o přiměřený rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku. Naplnit legislativní požadavky v oblasti čištění odpadních vod a i požadavky v oblasti úpravy pitné vody není sám o sobě technicky lehký úkol,“ uvedl Hladík.

Dále je nutné plnit plán financování obnovy majetku. K tomu je podle něj potřeba nemalý objem finančních prostředků. Zároveň je potřeba citlivě optimalizovat vývoj ceny vody. „Toho si akcionáři byli vědomi, a proto nastavili mantinely, do kterých se musí vedení společnosti „vejít“ při plnění výše uvedených úkolů. Těmito mantinely jsou maximální meziroční nárůst ceny vody o 7,5% a sociální únosnost ceny vody (tj. náklady na vodné a stočné) pod 2%  průměrných příjmů domácností,“ konstatoval Hladík.

Cena vody v regionu SVS je cenou věcně usměrňovanou Ministerstvem financí ČR a je korigovaná řadou pravidel: Legislativou, dotačními podmínkami a v neposlední řadě Podnikatelským záměrem společnosti.

Kalkulaci ceny vody ovlivňuje dále celá řada externích faktorů, které nejsou naší společností snadno ovlivnitelné, a některé nelze ovlivnit zcela vůbec. Jde např. o ceny surové vody jako vstupní suroviny, o řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu, dále výše DPH, a do značné míry i ceny energií a chemikálií atd.

Dále z dotačních podmínek vyplývá povinnost zajistit samofinancovatelnost vybudované vodárenské infrastruktury, tj. požadavek na růst nájemného k dosažení „plných odpisů“, aby během životnosti pořízeného majetku vznikly dostatečné zdroje na jeho reprodukci. Zde máme na mysli dříve získané dotace z programu ISPA Projekt Podkrušnohoří a programu Fondu soudržnosti Projekt Lužická Nisa. Aktuální program Operačního programu Životní prostředí ovlivňuje cenu vody tím, že místo slíbených dotací jsme všechny legislativní povinnosti splnili z vlastních zdrojů, a to i formou půjček, které teď bude potřeba několik let splácet.

V neposlední řadě je významným faktorem trvalý meziroční pokles spotřeby vody, který pro rok 2013 přesáhne 3%. Tento pokles je v poslední době způsoben především propadem v odběru vody pro průmysl. Důsledkem je stále větší a větší podíl fixních nákladu přepočítaných na jeden kubík vody, i když tyto fixní náklady v absolutní hodnotě tak výrazně nerostou.

              Cena vody pro rok 2013 za 1m3

Cena vody bez DPH

77,38 Kč

Cena   vody s DPH

 

Cena pro vodné bez DPH

39,49 Kč

Cena   pro vodné s DPH

 

Cena pro stočné bez DPH

37,89 Kč

Cena   pro stočné s DPH

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, neboť zatím není ukončen legislativní proces, který určuje výši DPH pro rok 2013.

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o8.646 kmvodovodů,3.747 kmkanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst
a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

Naše voda

30.11.2012 22.03, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5