22. 9. 2020

Severočeská vodárenská zrekonstruuje další vodovodní řady na Teplicku

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Teplicku ze svých  letošních investičních akcí – v lokalitě Proboštov – Přítkov postaví vodojem a zrekonstruuje vodovodní řady ve finančním objemu téměř 12 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Podle generálního ředitele SVS Miroslava Harciníka přispěje výstavba kapacitního vodojemu a rekonstrukce přívodního i zásobního řadu k dodávkám pitné vody v dostatečném množství i pro uvažovanou novou výstavbu v lokalitě. „Předpokládá se zde navýšení počtu připojených obyvatel z 200 na 300,“ podotýká Harciník.

Stávající vodojem Přítkov o objemu 25 m3 je v současnosti již nedostačující pro požadované odběry z vodovodní sítě v lokalitě Proboštov –Přítkov. Navíc je ve špatném technickém stavu a vykazuje trhliny. Také přívodní řad o průměru 63 mm do vodojemu Přítkov ze severní Flájské větve je nedostatečně kapacitní. Z vodojemu vede do spotřebiště litinový zásobní řad o průměru 80 mm, který je značně zarostlý. V lokalitě Přítkov je podle územního plánu uvažováno s výstavbou rodinných domů. Pro vyřešení problémů s nedostatečnou akumulací pitné vody je nutné vybudovat nový vodojem a zkapacitnit přívodní i zásobovací řad.

V rámci investiční akce SVS bude vybudován prefabrikovaný vodojem o objemu 2 x 50 m3 na stejném pozemku. Původní vodojem bude demolován. V délce 567 metrůbude zrekonstruován přívodní řad, bude k tomu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm. Dojde rovněž k rekonstrukci zásobního řadu, v délce 417 metrů bude použito potrubí z HD-PE o průměru 100 mm.

Celkový finanční objem akce je 9,964 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost ISTAR spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště koncem července 2011. Stavební práce byly zahájeny v polovině září a již došlo ke zbourání starého

Severočeská vodárenská společnost a. s., působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

Naše voda

27.9.2011 15.35, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4