21. 5. 2019

Severočeská vodárenská zahájila na severu Čech další rekonstrukce vodovodů

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku a Děčínsku rekonstrukce místních vodovodů. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Konkrétně jde podle jeho slov o rekonstrukce vodovodu v Mukově (místní část obce Hrobčice) na Teplicku a vodovodu v Kytlici na Děčínsku.

Mukov je gravitačně zásoben pitnou vodou z vodojemu, do kterého je voda akumulována z místního prameniště Mukov. Stávající rozvodné vodovodní řady z oceli a litiny o průměrech 60 – 80 mm pocházejí z třicátých let minulého století. Potrubí je ve špatném technickém stavu, značně inkrustované (zarostlé) s vnitřní i vnější korozí, proto opakovaně poruchové. V souběhu s rozvodným řadem je v těsné blízkosti uložen litinový přiváděcí řad přebytkové vody z vodojemu Mukov, napojený na přiváděcí řad z druhého prameniště Bílina do vodojemu Razice. Je vhodné ho rekonstruovat v rámci jednoho výkopu zároveň s řadem rozvodným.

V rámci investiční akce SVS budou nahrazeny hlavní rozvodné řady v souhrnné délce 775 metrů potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Podobně i souběžně vedený přiváděcí řad bude v délce 455 metů nahrazen potrubím z PE-HD. Celková délka vodovodních řadů k rekonstrukci je v Mukově 1230 metrů. Součástí rekonstrukce bude přepojení 23 stávajících vodovodních přípojek a rekonstrukce jejich veřejných částí v celkové délce 115 metrů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 24. října 2011.  Stavební práce začaly koncem října a termín jejich dokončení je do 31. května 2012. Podle předsedy představenstva SVS Tomáše Indry zahrnuje uvedená akce rekonstrukci více než 1200 metrů vodovodních řadů a je předpokladem bezproblémové dodávky pitné vody pro přibližně 70 připojených obyvatel.

V případě Kytlic jde podle Indry o plánovanou obnovu vodárenské infrastruktury a kanalizačních a vodovodních sítí, přičemž výsledkem je zajištění bezproblémových dodávek vody pro 80 připojených obyvatel obce.

Ačkoliv vodovodní síť v Mlýnech a v Hillově Mlýně – místních částech obce Kytlice –pochází z roku 1981 a nepatří tedy ke skutečně historickým, je již na hranici  životnosti. Na síti dochází častým k poruchám, protože potrubí praská, což vyvolává nespokojenost odběratelů. Úsek tohoto vodovodu odbočuje z litinového řadu v trase hlavní silnice Česká Kamenice – Kytlice do boční komunikace a vede až na okraj zástavby. Zásobuje přilehlé nemovitosti, trvale obývané rodinné domy a rekreační objekty. Podchází železniční trať, řeku Kamenici a sleduje Černý potok, který dvakrát křižuje.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně vodovodu v celkové délce 666 metrů. Potrubí z nekvalitního  lineárního polyetylénu (IPE) o průměru 110 mm bude nahrazeno odolným vysokohustotním polyetylénem (PE-HD). Protože se jedná o boční větev vodovodní sítě, postačí potrubí menší dimenze, o průměru 90 mm. Součástí rekonstrukce bude přepojení 20 stávajících vodovodních přípojek a šest propojů na stávající síť. Stavba bude náročná kvůli křížení s železniční tratí, řekou Kamenicí, Černým potokem a dalším bezejmenným přítokem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. prosince 2011. Stavební práce v trvání 11 týdnů budou zahájeny, jakmile to umožní klimatické podmínky (pro práci s HD-PE je zapotřebí trvalá teplota +5st.C).

Naše voda

9.1.2012 17.59, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2