28. 1. 2023

Severočeská vodárenská ukončila rekonstrukci ČOV Česká Kamenice

V České Kamenici dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila intenzifikaci čistírny odpadních vod, která si vyžádala 67,927 milionů korun (bez 20% DPH). Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Investorem stavby je SVS, které se podařilo získat dotaci ministerstva zemědělství ve výši 22,939 milionů korun a zvýhodněný úvěr až do výše 36,048 milionů korun. Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka byla intenzifikace ČOV Česká Kamenice jednou z posledních staveb z kategorie legislativně vyvolaných, takzvaných. strategických investic v oblasti čištění odpadních vod. „Tyto investice v regionu SVS od roku 2005 představují finanční objem 4,6 miliardy korun. Realizovali jsme celkem 24 opatření na čistírnách a 50 na kanalizaci. Původní kapacita zdejší ČOV neumožňovala připojování dalších obyvatel. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV za použití moderních technologií dovolí plánovaný rozvoj aglomerace a pozitivně ovlivní kvalitu vody v řece Kamenici,“ podotýká Špičák.

Původní mechanicko-biologickáČOV byla uvedena do provozu v roce 1999. Technologie této relativně nové ČOV však nesplňovala požadavky nové, přísnější legislativy po vstupu ČR do EU, kdy ČOV velikostní kategorie do 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel) musí z odpadních vod odstraňovat i fosfor. Čistírna měla kapacitu 5 000 EO, přičemž dříve na ni přicházelo znečištění jen od cca 2 800 EO. Postupně došlo k přepojení části Kamenického Šenova oddílnou splaškovou kanalizací a nárůstu odpadních vod přiváděných na ČOV. SVS byla v posledních šesti letech investorem akcí v této lokalitě, které vedly k odstranění osmi kanalizačních výustí, kdy dříve nečištěné vypouštěné odpadní vody byly svedeny na ČOV v České Kamenici.

Protože se počítá také s napojením další části Kamenického Šenova – Práchně i Dolního a Horního Prysku, nyní dokončenou intenzifikací a rekonstrukcí se navýšila kapacita ČOV až na 8 000 EO. ČOV po rekonstrukci je mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu.

Na přítokovém potrubí do ČOV je umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody natékají přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího objektu. Biologická část je tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal je strojově odvodňován a vylisovaný kal je dopravován do kontejneru. Na ČOV je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 pro chemickou eliminaci fosforu.

Celkem bylo v souladu se smlouvou proinvestováno 67,957 milionů korun (bez 20% DPH). Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo akci k financování v kombinaci systémová dotace – zvýhodněný úvěr – vlastní zdroje investora. Systémová dotace je ve výši až 22,939 milionů korun, zvýhodněný úvěr je 36,048 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení SYNER – KUNST – ČOV Česká Kamenice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 7. prosince 2010, kdy byly rovněž zahájeny první stavební práce. Stavbu komplikovala dvě zimní období: v zimě 2010/2011 hodně sněhu a v zimě 2011/2012 dlouhotrvající mrazy, kdy zamrzání nafty a hydrauliky omezovalo používání stavebních strojů. I přesto bude stavba dokončena podle plánu do 30. června 2012. Rekonstrukce a intenzifikace se uskutečnila za provozu, s jeho částečným omezením. Nikdy ale nedošlo k úplné odstávce ČOV a odebrané vzorky v průběhu stavby vždy splňovaly stanovené limity.

V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. 7. 2012 bude zahájen roční zkušební provoz čistírny odpadních vod.

Naše voda

26.6.2012 15.49, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

PŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICEPŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Leden 2023 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5