28. 11. 2020

Severočeská vodárenská opraví i vodovovod v Palachově ulici v Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem, Palachově ulici rekonstrukci vodovodu v hodnotě 3,6 milionu korun. Na další investiční akci SVS upozornila mluvčí společnosti Dagmar Haltmarová.

Rekonstruce má přispět do budoucna k vyšší spolehlivosti v dodávkách pitné vody pro přibližně tisícovku odběratelů, protože kromě obyvatel uvedené lokality využijí vodu z opraveného vodovodu také v tamní základní škole.

Více o stavbě:

Původní litinový vodovodní řad v části Palachovy ulice na Klíši – v místní části města Ústí nad Labem – byl uveden do provozu již roku 1911. Potrubí je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, značně inkrustované – až 30 procent průřezu potrubí. Jeho opotřebení vede k opakovaným poruchám.

Betonová kanalizace vejčitého průřezu v Palachově ulici je vedena po druhé straně komunikace, s výjimkou krátkého úseku v blízkosti základní školy, kde se oba řady přibližují. Rekonstrukce kanalizace vzhledem k jejímu dobrému technickému stavu a způsobu uložení nebude v rámci rekonstrukce vodovodu provedena.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně litinového vodovodního potrubí, které bude nahrazeno odolným vysokohustotním polyetylénem (HD-PE) o průměru 160 mm v délce 505 metrů. Rekonstrukce bude provedena včetněpropojení na stávající síť (od ulice Čs. mládeže po kruhový objezd Hvězda) s odbočkami do ulic Bezručova, Sládkova a H. Kvapilové. Zároveň bude přepojeno 17 stávajících vodovodních přípojek.

Trasa vodovodu je vedena převážněv zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací. Aby nebyla při výkopových pracích poničena vzrostlá letitá zeleň, bude část trasy provedena bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 2,999 milionů korun (bez 20 procent DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. října 2011 a bezprostředně byly zahájeny stavební práce, které mají být dokončeny do 20. listopadu 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více informací na www.svs.cz.

Naše voda

13.10.2011 12.39, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6