18. 9. 2020

22.9.2011 8.30, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Mikulášovice budou mít nový zdroj pitné vody

Severočeská vodárenská společnost (SVS) na Děčínsku zahájila další ze svých  významných investičních akcí – nahradí nevyhovující vodní zdroj pro město Mikulášovice. Oznámila to dnes našemu portálu mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Stavba bude stát téměř 54  milionů korun (vč. DPH).

„Opatření zajistí do budoucna pro Mikulášovice dodávku kvalitní pitné vody z úpravny vody Chřibská. Po případné dostavbě vodovodní sítě ve městě se díky tomu bude moci zvýšit počet obyvatel zásobovaných z veřejného vodovodu ze 740 až na téměř 2 000,“ řekl Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Město Mikulášovice je zatím zásobováno pitnou vodou z místních zdrojů. Jde o podzemní zdroje – čtyři vrty na jižním okraji města. Z těchto vrtů je voda čerpadly dopravována do akumulační nádrže. Nad ní je čerpací stanice, ze které je hygienicky zabezpečená voda čerpána do vodojemu o objemu 150 m3. Z vodojemu odtéká gravitačně do vodovodní sítě. Situace v zásobování Mikulášovic je kritická jak z hlediska množství, tak i kvality vody, protože voda nevyhovuje v ukazateli mangan.

V blízkém okolí nelze najít dostatečně vydatný a kvalitní zdroj vody, proto bylo rozhodnuto napojit Mikulášovice na skupinový vodovod Varnsdorf, jehož hlavním zdrojem je podzemní
a povrchová voda upravovaná v úpravně vody Chřibská.

V rámci investiční akce SVS bude vybudován vodovodní přivaděč v celkové délce 8 630 metrů, kde bude kombinována gravitační doprava vody a čerpání. Tento přiváděcí řad „A“ propojí stávající přivaděč Krásná Lípa – Šluknov se stávajícím vodojemem Mikulášovice-Lom o objemu 2 x 250 m3.  V celé délce půjde o polyetylénové potrubí. Úsek v délce 6 640 metrů bude o průměru 180 mm. Na jeho konci bude vybudována šachta, z které bude moci být v budoucnu napojena zbývající část Šluknovského výběžku (podle studie SčVK „Zásobení Šluknovského výběžku pitnou vodou“). Další úsek potrubí v délce 1 990 metrů s průměrem 90 mm bude sloužit jen pro zásobování města Mikulášovice. Na tomto úseku přivaděče bude za šachtou vybudována čerpací stanice k dopravování vody do vodojemu Mikulášovice-Lom. 

Celkový finanční objem stavby je 44,97 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. Termín dokončení je stanoven  na 30. listopad 2012.

Zdroj:  Naše voda

22.9.2011 8.30, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4