24. 1. 2021

Severočeská vodárenská dokončila rekonstrukci čistírny v Postoloprtech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dnes slavnostně zakončila v Postoloprtech další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci místní čistírny odpadních vod (ČOV). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté. Celkové náklady se vyšplhaly na 46,5 milionu korun bez DPH.

Podle generálního ředitelele SVS Bronislava Špičáka je rekonstrukce ČOV Postoloprty jednou z posledních staveb v regionu SVS v kategorii strategických investic. “Město Postoloprty má dnes zajištěno čištění odpadních vod v souladu s požadavky nové legislativy. Zároveň s rekonstrukcí technologie jsme provedli také nezbytná protipovodňová opatření. Použití moderních technologií se promítá do kvality životního prostředí a pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ohři,” uvedl Špičák. Čtrnáct měsíců trvající rekonstrukce čistírny byla realizována za provozu čistírny, proto byla náročná na koordinaci postupu prací s provozovatelem, aby nedošlo k narušení čisticího procesu.

ČOV s kapacitou 4 500 EO (ekvivalentních obyvatel) je určena k čištění odpadních vod pro město Postoloprty, které je odkanalizováno jednotným kanalizačním systémem zakončeným zčásti na čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) Draguš s čerpáním na ČOV Postoloprty a zčásti gravitačním přítokem na ČOV Postoloprty. Původní objekty ČOV z roku 1972 a ČSOV byly ve špatném technickém stavu a měly nedostatečný objem. Navíc při velké vodě v Ohři docházelo k jejich zaplavování vlivem netěsností ochranných hrází, kanalizace i vlastních objektů.

Projekt vyřešil kompletní rekonstrukci  ČOV, která je mechanicko-biologická ve dvojlinkovém provedení. Má předřazenou denitrifikaci a nitrifikací, obojí s jemnobublinným aeračním systémem. V denitrifikaci jsou osazena míchadla. Do aktivační nádrže obou linek jsou vestavěny atypické vertikální dosazovací nádrže. Kalové hospodářství je s gravitačním zahušťováním přebytečného kalu, udržováním kalu v aerobních podmínkách v kalojemu v provozní budově a odvozem kalu k dalšímu zpracování na ČOV Louny. Pro dodávku tlakového vzduchu pro celou ČOV je dmychárna v provozním objektu osazena dvěma velkými a dvěma malými dmychadly. Je také realizována stavební příprava pro případné simultánní chemické srážení fosforu.

Co se týče souvisejícího protipovodňového opatření, u ČSOV Draguš došlo k přibetonování dna a stěn v tloušťce 150 mm z vnitřní strany. Záhlaví ČSOV bylo navýšeno o cca 0,5 metru. Čerpací stanice je zakryta sklolaminátovými poklopy s manipulačními a vstupními otvory. Je osazena čerpadly Self-clean, jež umožňují samočinnou regulaci dodávaného množství v závislosti na přítoku čerpaných odpadních vod do jímky. V průběhu realizace došlo k dodatečné změně stavby vodního díla, spočívající v úpravě povodňového valu, jenž chránil ČOV před záplavami. Odtěžením valu v ploše cca 910 m2 a výšce 0,9– 1,3 m došlo ke zlepšení odtokových poměrů dešťových a povodňových vod v území. Celkem bylo proinvestováno 46 576 753,78 korun bez DPH, SVS stavbu v celém rozsahu financovala z vlastních zdrojů. Rekonstrukce probíhala za provozu.  Odstávky nebylo nutné řešit, protože vodoprávní úřad stanovil po dobu realizace stavby mírnější limity vypouštěných přečištěných vod, které se dařilo dodržovat.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace Ústí nad Labem, s. r. o. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 4. 2. 2011 a do 14 dnů byly zahájeny stavební práce. V dubnu 2012 probíhaly již jen poslední práce. Prováděly se úpravy kanalizačního přivaděče mimo areál ČOV. Pracovalo se také na úpravě přístupové komunikace uvnitř areálu, na opravě místní komunikace a demolici některých objektů původní ČOV. Byly dokončeny terénní a sadové úpravy. Podle smlouvy byla stavba dokončena do 30. dubna 2012. Dne 16. dubna 2012 byl zahájen roční zkušební provoz ČOV.

Naše voda

 

3.5.2012 13.22, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<January 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31