29. 3. 2023

13.2.2023 13.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Seminář: Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod

Česká asociace pro vodu uspořádala dne 1. 2. 2023 odborný seminář na téma „Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou“. Ve třech blocích zazněly přednášky na téma legislativy, projektování, zkušeností z praxe při recyklaci vody, ale i týkající se složení vyčištěné odpadní vody určené k recyklaci.

Všechny tyto přednášky pak spojuje především malá možnost aplikace v České republice, která je dána chybějící legislativou určující pravidla pro toto nakládání s vyčištěnou odpadní vodou. Z aktuálního znění vodního zákona vyplývají dvě možnosti recyklace vyčištěných odpadních vod, a to vypuštěním do recipientu nebo využitím v rámci areálu, kde je odpadní voda produkována. Nicméně evropská legislativa k dalším způsobům recyklace vody vede a Česká republika, jako členský stát, je tak povinna implementovat tyto požadavky na národní úrovni, což zatím nebylo provedeno.

Cestu, jak dosáhnout jiných způsobů recyklace vody, popsala Ing. Feixová (Asio spol s. r. o.). V praxi zjistila, že povolení recyklace vody, je z pohledu vodoprávních úřadů mimo rozsah jejich kompetencí. Možnou cestou jsou krajské hygienické stanice, které jsou schopny vydat povolení na základě předložení provozního řádu recyklační jednotky, ale zcela záleží na vůli konkrétního úředníka na daném úřadě. Krajská hygienická stanice zasahuje obecně pouze v případě ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí v důsledku nakládání s vyčištěnými odpadními vodami.

Profesor Wanner z VŠCHT věří, že probíhající mezinárodní projekt Horizon, zaměřený na vliv zavlažování různých druhů rostlin vyčištěnými odpadními vodami, který je prezentován odborné i široké veřejnosti, může vést k další diskusi, změně přístupu především dotčených resortů k recyklaci vody a také nutným legislativním změnám.

Bezpochyby je vždy nutno zvážit veškerá rizika související s recyklací vod, jak ve své přednášce ukázala Ing. Kok (VŠCHT Praha), ale zároveň vidět i potenciál odpadních vod, jakým bylo například sledování nákazy covid-19, jak přednesl prof. Wanner. Kvalita vyčištěné odpadní vody určené k recyklaci je přímo závislá na tom, pro jaký účel bude voda využita, tedy i na tom, jakých parametrů bude v rámci recyklační jednotky dosaženo a jak bude navržena, přednesl Ing Beneš (Disa, s. r. o.). Zpravidla se pro následné dočištění na recyklačních jednotkách, tzv. terciární či kvartérní stupeň čištění, používají metody známé z úpravy vody, dezinfekční metody a vhodné způsoby srážení.

V poslední přednášce Ing Šátková (VŠCHT Praha) popsala recyklaci šedých vod na konkrétním projektu Botanica Jinonice, a to i s ohledem na legislativu za využití normy ČSN EN 16941-2.

Závěrem lze konstatovat, že projektů a studií ukazujících na možnosti a potenciál vyčištěné odpadní vody je nespočet, a to jak v zahraničí, tak v podmínkách ČR. To, co chybí, je zavedení legislativního rámce, který nastaví jasná a rovná pravidla platná pro každého, kdo má zájem vodu recyklovat. Legislativa musí definovat technologické nároky na recyklační jednotky, limity pro různé typy využití vyčištěné odpadní vody a také postupy, jak s touto vodou nakládat. Dále je třeba odborné i široké veřejnosti tyto nové způsoby nakládání s vyčištěnou odpadní vodou prezentovat.

www.sovak.cz, Zpracovala: Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D

 

13.2.2023 13.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2