20. 8. 2019

Co se změnilo za posledních 50 let, aneb výročí Povodí Ohře

Stejně jako všechny ostatní státní podniky Povodí si letos připomíná 50. výročí svého vzniku také Povodí Ohře. Jak přitom píše v bilančním textu mluvčí Povodí Jan Svejkovský, činnost Povodí Ohře je významně poznamenána zdejší velkou koncentrací průmyslové výroby.

Na území ve správě Povodí Ohře probíhala a stále probíhá intenzívní důlní činnost, zejména povrchovou těžbou hnědého uhlí. Pro zajištění důlních prostorů před negativním ovlivněním povrchovou vodou byla vystavěna řada přeložek vodních toků. Z jednoho prostoru řečiště mizela, na jiném vznikala koryta úplně nová. Podobné převody vody či nová koryta vodních toků vznikala i ve středověku. Příkladem jsou například Blatenský a Flájský kanál v Krušných horách a Dlouhá stoka u Mariánských lázní.

Voda byla přiváděna pro pohon důlních či průmyslových strojů a po hladině byla často plavena tehdy tak potřebná dřevní hmota k dalšímu zpracování nebo k topení či výrobě dřevěného uhlí. Přeložky koryt vodních toků v nedávné minulosti slouží průmyslu i těžbě uhlí dodnes. Významem jsou tedy podobná, rozsahem a složitostí systému jejich správy tu historickou však předčí.

V návaznosti na těžbu uhlí vznikala ve zdejší krajině průmyslová výroba, která nutně potřebovala dostatek technologické vody. Pro její zabezpečení se vystavěla vodní díla, která byla pro ještě větší efektivitu spojena do tak zvaných vodohospodářských soustav. V soustavách nevystupují vodní díla samostatně, ale jako celek. Tedy, když je málo vody v jedné nádrži, další ji zastoupí. Naopak při povodni je nutné, aby nádrže dokázaly eliminovat povodňovou vlnu v soustavě tak, aby se nestřetla maxima odtoku z jednotlivých nádrží v jeden čas na jednom vodním toku. A k řízení takto složitých procesů byl na Povodí Ohře založen vodohospodářský dispečink, který je vybavován informacemi z povodí,
předpovědními i srážkoodtokovými modely prakticky v reálném čase. Dispečink je taková hlava i srdce v jednom. Jeho vývoj začal v kanceláři vybavené telefonem, vysílačkou, tužkou a papírem. Dnes si již tento stav nedokáže nikdo představit. Stávající dispečink je moderním pracovištěm využívajícím nejnovější technologie jak pro snímání potřebných veličin, jejich interpretaci a modelování v řadě variant, tak i pro komunikaci s partnery a veřejností.

Postupem času se také měnil rozsah správy státního majetku. Významný skokový nárůst délky spravovaných vodních toků a množství jednotlivých vodních děl přišel v roce 2011 vlivem transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí a Lesy České republiky. Opevněná koryta vodních toků i vodní díla s nádržemi bylo a ještě bude nutné uvádět do technicky dobrého stavu. Tento proces mnohdy naráží na překážku v podobě nového občanského zákoníku. Změnou vnímání vlastnictví pozemků a staveb na nich dochází k potížím při správě majetku, tedy staveb, na pozemcích jiných vlastníků.

Výročí veřejnosti připomínáme na našich Internetových stránkách ve formě kvízu, dále je
zveřejněn krátký, dvacetiminutový, film, ke kterému se postupně připojí i historické fotografie jako ohlédnutí za posledními 50 lety. Odkaz na film je uveden zde:
http://www.poh.cz/images/50let_poh/50let_POh_video.html.

Povodí Ohře si také připomene výročí svého vzniku na dni otevřených dveří, který letos proběhne v sobotu 10. září.

Plná verze textu i s doprovodnými a historickými fotografiemi je na: http://www.poh.cz/aktuality/aktuality.htm

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

27.5.2016 15.04, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1