19. 9. 2020

Rybářské statistiky za rok 2010 – II

Druhý díl statistik z oblasti rybářství a zpracování ryb za rok 2010 z podkladů pro „Zprávu o stavu zemědělství za rok 2010“ (Zelenou zprávu). 

Ročně je v ČR zpracováno 8až  11 % tržní produkce sladkovodních ryb. V roce 2010 bylo takto zpracováno 1 806 t ryb v živé hmotnosti, tj. 8,8% podíl z celkové domácí tržní produkce sladkovodních ryb. Z tohoto objemu bylo více než 75 % prodáno na českém trhu a zbytek byl exportován. Zahraniční obchod se sladkovodními rybami vykázal v ČR v roce 2010 aktivní objemovou i finanční bilanci ve výši 10,3 tis. t a 516,9 mil. Kč. V roce 2010 bylo z ČR vyvezeno více než 53 % produkce živých sladkovodních ryb. Export byl ve srovnání s rokem 2009 vyšší o 0,9 % a dosáhl 10,8 tis. t ž. hm. Dominoval opět vývoz kapra, kterého bylo v roce 2010 exportováno 9,3 tisíce tun v živé hmotnosti, meziročně více o 2,2 %, za průměrnou cenu 47,69 Kč/kg ž. hm. (v roce 2009 to bylo 49,25 Kč/kg ž. hm.). Nejvýznamnějšími odběrateli této sladkovodní ryby bylo Německo, Polsko a Slovensko, kam směřovalo téměř 77 % z celkového vývozu. Dovozživých sladkovodních ryb do ČR byl v roce 2010 ve srovnání s vývozem zanedbatelný, neboť dosáhl 0,42 tis. t. Ve srovnání s rokem 2009 se však zvýšil o 15,1 %. Největší objem tvořil pstruh (58,1 % z celkových dovozů) a kapr (35,1 %). Hlavním dodavatelem sladkovodních ryb do ČR bylo v roce 2010 v případě pstruhů Slovensko a Německo (0,18 tis. t), zatímco kapr pocházel téměř výhradně z Maďarska (0,15 tis. t).

Spotřeba ryb v ČR, zahrnující sladkovodní i mořské ryby, se pohybuje kolem 5,7 kg/obyv./rok, z toho spotřeba sladkovodních ryb dosahovala v průměru let 2006 2009 přibližně1,4 kg/obyv./rok. V roce 2010 podle odhadu Rybářského sdružení ČR dosahovala roční spotřeba sladkovodních ryb na obyvatele asi 1,41 kg, což představovalo ve srovnání s rokem 2009 její zvýšení o 2,9 %, tj. o 0,04 kg.

Produkční rybářství je v ČR podporováno jak z národních zdrojů, tak i ze zdrojů EU. V současné době jsou v tomto odvětví využívány především následující podpory:

národní rezortní podpory (state aid), které se týkající akvakultury a sladkovodního rybolovu (Kontrola užitkovosti, Speciální poradenství proživočišnou výrobu, Školní závody a Genetické zdroje).

Operační program Rybářství 2007 2013, kde mohou rybáři čerpat finanční prostředky v rámci prioritních os 2 a 3 určené na investice do produkce akvakultury, vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí, opatření v oblasti zdraví ryb, investice do zpracování ryb a uvádění na trh, na rozvoj nových trhů,propagačních kampaní a na pilotní projekty. Tyto prostředky jsou hrazeny ze tří čtvrtin ze zdrojů EU v rámci EEF a z jedné čtvrtiny z národních zdrojů.

Zdroj: Podklady pro Zprávu o stavu českého zemědělství 2010, Naše voda

30.9.2011 7.46, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4