20. 8. 2019

Rozvoj sinic v Plumlově je i důsledkem nedostatečného čištění vod v obcích

Zhoršená kvalita vody v Podhradském rybníce je nyní stejně jako na řadě jiných nádrží v republice výsledkem velmi vysokých teplot v kombinaci s minimálním přítokem řeky Hloučely v důsledku sucha. Poukázal na to dnes mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V průběhu srpna 2016 byl přitom podle mluvčího přítok do Plumlova vyšší, nejvíce klesnul  na 30 l/s.  Letos v první půlce srpna byl přítok výrazně nižší, kdy klesnul několikrát až na hranici 10 l/s. V rámci extrémních srážek pak bylo do nádrže vneseno i extrémní množství znečištění. Dlouhodobé sledování kvality vody na přítoku potvrzuje, že je kvůli absenci kvalitního čištění odpadních vod z obcí stále plná zejména fosforu. Ten poskytuje sinicím velké množství živin a společně s vysokými teplotami vytváří ideální podmínky pro jejich rozvoj.

Povodí Moravy realizovalo v minulých letech řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě a Podhradském rybníku. Konkrétně se jedná o odtěžení sedimentů ze dna nádrží, vybudování sedimentačních opatření na přítocích do Plumlovské přehrady a Podhradského rybníku. K dalším opatřením patří instalace a zajištění provozu srážecích stanic pro odbourávání fosforu  na přítocích do vodního díla Plumlov a Podhradského rybníka. Nicméně stanice představují pouze prozatímní opatření do doby, dokud okolní obce nedokončí výstavbu čističek odpadních vod a kanalizací. V tomto směru nastává pozvolné zlepšení, kdy v minulých letech došlo k odkanalizování  obce Vícov a dalších místních částí Plumlova.

O míře znečištění a rozvoji sinic svědčí například situace na Podhradském rybníku, který byl v roce 1990 kolaudován, a za pouhých dvacet let jej bylo nutné znovu vyčistit. Sinice se v polovině srpna do vodní nádrže Plumlov dostaly právě z Podhradského rybníku v důsledku přívalových dešťů.

Samotné odtěžení sedimentů není pro udržení kvality vody tím rozhodujícím. Odborníci na problematiku odstraňování sedimentů z vodních nádrží a tlumení výskytu sinic ve vodě se shodují, že pro účinnost prováděných opatření je nezbytné omezit další přísun živin do vody, odkanalizovat všechny obce na přítoku a čistit odpadní vody s eliminací fosforu. Prováděná opatření na odbourávání fosforu na přítoku do nádrže se jen snaží nahrazovat ta opatření, která by měly provádět obce na čističkách odpadních vod. Nikdy  však  vyčištění odpadních vod na třístupňové ČOV plně nenahradí.

Bohužel někteří jednotlivci, které průběžně identifikujeme, neustále znečišťují řeky například přečerpáváním své žumpy do dešťové kanalizace a značně tím znečišťují přítok do Podhradského rybníku. Obecně však lze říci, že starostové většiny obcí mají velkou snahu problém řešit. V tomto ohledu bychom se také chtěli obrátit na veřejnost, aby nás bez váhání informovala, stanou-li se svědky takového jednání. Čistá voda v nádrži je náš společný zájem.

Vodní nádrž zůstává pořád živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. Učiněná opatření fungují, ale rozvoji sinic v období sucha, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Je to boj proti přírodě. Přesto se Povodí Moravy daří dosáhnout svými dílčími opatřeními vyšší kvality vody.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (sinice)

 

17.8.2017 13.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1