23. 7. 2019

24.12.2018 6.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Rozumná konzumace kávy nemá vliv na hydrataci organismu

Pomáhá našemu tělu při dehydrataci alkoholem či kávou souběžné pití vody, nebo se jen zvýší vylučování? I na tuto otázku, vhodnou možná právě v této době, odpovídají v rámci projektu „Zeptejte se přírodovědců“ odborníci, konkrétně Mgr. Zuzana Schierová, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK.

Lidskými ledvinami proteče asi 1200 ml krve za minutu, z tohoto množství přibližně polovina připadá na krevní plazmu. Z celkového množství plazmy je  20 % přefiltrováno v Bowmanově váčku a vzniká primární filtrát (128 ml/min tj. 180 l/24 hod). Vlastní proces hospodaření s tekutinami probíhá v dalším úseku nefronu – Henleově kličce, kde je voda zpětně vstřebávána.  Množství zpětné resorpce je řízeno antidiuretickým hormonem (ADH), který se tvoří v hypotalamu.  Kofein a alkohol snižují produkci ADH a tím dochází k omezení zpětné resorpce vody.

Studie zkoumající vliv alkoholu na diurézu prokázaly, že etanol výrazně zvyšuje diurézu 1-2 hodiny po požití. Studie byla provedena na skupině zdravých mužů, u kterých se při podání 0,85g etanolu/kg hmotnosti zvýšila diuréza z 60 ml/h na 373 ml/h. Experimenty s kofeinovými nápoji na rozdíl od předchozích nepotvrdily, že by příjem kofeinových nápojů měl vliv na diurézu a celkovou hydrataci organizmu (Killer, 2014). Výsledky studie poukázaly pouze na zvýšení exkrece sodíkových jontů (Na+) a v ostatních sledovaných faktorech (objem moči, hematologické markery aj.) nebyly zjištěny signifikantní rozdíly. Této studie se zúčastnili jedinci, kteří byli pravidelnými konzumenty kávy a pravděpodobně bychom mohli očekávat odlišné výsledky u lidí, jejichž organizmus není zvyklý na pravidelný příjem kofeinu.

Odpověď na položený dotaz můžeme tedy formulovat takto: pokud požijeme diuretický nápoj (alkohol) nedojde ke zrychlení filtrace krve v ledvinách, ale ke snížení zpětného vstřebávání. Tekutiny dodané do organismu tak mohou napomoci k jeho rehydrataci. Zvýšení diurézy trvá 1 – 2 hodiny po požití alkoholu a aby rehydratace byla účinná, musíme zohlednit podíl ethanolu v nápoji. Z výše uvedených studií rovněž vyplývá, že rozumná konzumace kávy nebude mít vliv na hydrataci organizmu.

Zdroj: https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/2453, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

24.12.2018 6.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4