21. 7. 2019

Rozhodnutí soudu: Podnikatel Balík užívá pozemky Povodí Moravy neoprávněně

Podle středečního rozhodnutí okresního soudu ve Znojmě musí Martin Balík vyklidit pozemky na Vranovské přehradě. Informoval o tom mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že podle rozhodnutí soudu užívá podnikatel pozemky bez řádně uzavřené smlouvy.

Příslušné pozemky přitom patří státu a jsou pod správou Povodí Moravy, s.p. Přístaviště OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVY, s.r.o. (OLD), jejímž jednatelem pan Balík je, blokuje jediný řádný přístup k vodní hladině. Ten správce vodního díla vybudoval pro přístup složek integrovaného záchranného systému. Firma teď musí podle rozhodnutí soudu vyklidit nejen pozemek na hrázi, ale i další pozemky, které slouží jako přístaviště. Soud dal ve sporu za pravdu Povodí Moravy, které se na soud obrátilo, protože pan Balík neoprávněně využívá pozemky státního podniku, na kterých podniká a provozuje svou činnost.

„Okolnosti, které považujeme za zásadní a hovořící ve prospěch veřejného zájmu a našeho podniku, nyní potvrdilo rozhodnutí okresního soudu. Předložili jsme soudu všechny relevantní důkazy, a to zejména ve vztahu ke složkám integrovaného záchranného systému. Doložily jsme také, že z naší strany nedošlo k porušení dominantního postavení ve věci ukončení nájemní smlouvy. To potvrdilo i šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2014,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Jednání Okresního soudu ve Znojmě představovalo další z řady jednání ve věci žaloby na vyklizení pozemků, které společnost OLD užívá jako přístaviště pro své lodě. Žaloba na vyklizení předmětných nemovitostí u soudu prvního stupně byla podána ze strany Povodí Moravy už v září 2014. Rozsudek Povodí Moravy obdrží do 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí, tedy nejpozději do 13. května. Lhůta k podání odvolání je 15 dnů od doručení rozhodnutí, jinak rozsudek nabude právní moci. Pravomocný rozsudek je exekučním titulem, tedy podkladem pro výkon rozhodnutí.

V průběhu roku 2014 proběhla řada jednání  v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, na základě kterých Povodí Moravy navrhlo podmínky pro sepsání a uzavření nové nájemní smlouvy. Pan Balík tyto podmínky odmítnul a nereagoval ani na výzvu k vyklizení pozemků. Následně byla ze strany Povodí Moravy podána žaloba o vyklizení. Navíc novelou zákona o vnitrozemské plavbě od 1. 1. 2015 musí každý provozovatel přístavišť mít povolení plavebního úřadu. K tomu musí doložit, že má vlastnické nebo jiné právo užívání k pozemkům a stavbám, která jsou pro jejich provozování nezbytná. Tyto dokumenty a povolení pan Balík nemá.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda (přehrada Vranov)

15.4.2016 12.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4