26. 9. 2020

Říčany získaly peníze z EU na rozšíření ČOV

Říčanská radnice získala dotaci z evropských fondů na intenzifikaci ČOV, Říčany do výše zhruba 76,6 milionů korun. Celkové náklady na realizaci stavby byly vyčísleny dle zpracovatele dokumentace společností Sweco Hydroprojekt, a.s. na bezmála 146 milionů korun. Oznámila to mluvčí radnice Kateřina Lauerová.

Základním cílem projektu je dostavba biologického stupně a dalších potřebných objektů tak, aby bylo zajištěno navýšení kapacity ČOV Říčany ze stávajících 16 157 EO na kapacitu 20 600 EO. Tato kapacita by měla být dostatečná pro připojení všech dosud nenapojených nemovitostí ve stávající zástavbě města. Koncepční řešení navýšení kapacity ČOV Říčany v jejím původním areálu na 20 600 EO navrhla studie zpracovaná společnosti AQUA CONTACT Praha v.o.s.

„Zvýšenou kapacitu chceme využít primárně pro stávající objekty, respektive obyvatele, kteří zatím nemohli být napojeni. Intenzifikace umožní i jednotlivou výstavbu domů, zejména v prolukách uvnitř města. Budovat se bude i občanská vybavenost. Větší rezidenční projekty však musí být plánovány i s ohledem na další potřeby a udržitelný růst počtu obyvatel našeho města“, řekl David Michalička (Klidné město), radní odpovědný za vyjadřování města ke stavbám.

Současná kapacita říčanské ČOV je již několik let na hraně své kapacity a její provozovatel společnost 1. SčV zájemce o kanalizaci nepřipojuje. Pro stavitele a soukromé investory znamená nedostatečná kapacita ČOV nutnost pořídit si dočasnou jímku nebo stavební záměry pozastavit.

„Nyní je potřeba získat stavební povolení, dopracovat projekt na úroveň rozpočtu, pak musíme získat dalších zhruba 50 milionu korun, vysoutěžit dodavatele, čistírnu a přilehlé objekty postavit“ přibližuje další postup starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a pokračuje „Zároveň město naráží na kapacitu hlavních kanalizačních stok. V oblastech, kde kanalizační řady nejsou, bude potřeba připravit projekty, získat pro ně finance v řádech desítek milionů korun… Do toho ale hrozí, že se na vytvořenou kapacitu vrhnou developerské společnosti, které si ji zarezervují a neexistuje zákonná cesta, jak jim v tom zabránit“ dokončuje vize starosta.

Stejně to dopadlo s kapacitou ČOV při minulém rozšíření, kdy velké stavební projekty vyčerpaly kapacitu a nezbylo na menší stavitele. Jednou z mála možností, jak hrozbu masivní bytové výstavby eliminovat, by měla být změna územního plánu číslo 2. Takzvaná etapizace má za cíl další výstavbu podmínit dostatečnou infrastrukturou a to nejen vodárenskou, ale i dopravní a školskou. Velké projekty na zelených loukách by tak musely počkat na výstavbu potřebných školek a škol, vodovodů a kanalizací, ale třeba i na dostavbu Pražského okruhu. Účelem etapizace není výstavbu zmrazit, ale její tempo přizpůsobit možnostem města. V opačném případě hrozí, že kvalita života, kterou lze nyní považovat za velmi vysokou, se bude rychle snižovat. Soukromí investoři mají velké či menší projekty bytové výstavby připravené.  Například v lokalitě Na Vysoké hrozí výstavba 25 bytových domů s 24 rodinnými domy a dalšími objekty.

Říčany uspěly také s žádostí na projekt Kanalizace Voděrádky z Operačního programu životního prostředí – výzva 71. Předpokládané náklady na projekt jsou 17 milionů korun. Evropské zdroje by pokryly přibližně 9 milionů korun. Jedná se o výstavbu asi kilometrové kanalizace v části obce Voděrádky. Navrhovaná výstavba splaškové kanalizace by řešila odkanalizování ulic Zámecká, Krabošická, U Boudů, Voděradská a Nad Vsí. S výstavbou kanalizace souvisí i osazení druhé linky do stávající ČOV Voděrádky, čímž dojde k navýšení kapacity na 600 EO. V současné době je osazena pouze jedna linka s přípravou na rozšíření. Podmínkou realizace je, aby město Říčany bylo vlastníkem voděrádské čističky.

Realizace vodovodu ve Voděrádkách je podmíněna řešením odvodu a likvidace odpadních vod. Cílem projektu je vybudování vodovodu navazujícího na stávající vodovodní řady v obci Voděrádky v ulicích Krabošická, Jažlovická, Zámecká, U Boudů, Nad vsí, Nádvorní a Voděradská.  Obyvatelé dotčené lokality jsou v současnosti odkázáni na vodu z vlastních lokálních zdrojů, jejíž množství a kvalita je díky klimatickým podmínkám značně proměnlivá.  Vybudováním vodovodu budou mít obyvatelé zajištěn stálý přístup ke kvalitní pitné vodě. Předpokládané celkové výdaje na realizaci vodovodu jsou ve výši 6,1 milionů korun. Přiznaná dotace z výzvy č. 73 OPŽP je 2,6 milionů korun.

Zdroj: www.ricany.cz, foto: ricany.cz/Foto: Ruda Flachs

24.9.2018 9.22, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4