1. 6. 2020

Revitalizace potoku Rokytka zvýší turistickou atraktivitu jeho okolí

Již v červenci letošního roku má být dokončena revitalizace pražského potoku Rokytka v oblasti zvané Smetanka. Vyplývá to z plánů odboru rozvoje veřejného rozvoje pražského magistrátu.

Revitalizace probíhá od ledna letošního roku a je součástí projektu „Potoky pro život“, jehož cílem je zvelebit koryta a okolí koryt pražských toků a vytvořit přírodě blízkou a zároveň pro návštěvníky atraktivní zeleň s potokem. V uvedené lokalitě bylo totiž koryto Rokytky v minulosti napřímeno a okolí zavezeno různým stavebním materiálem. Ten postupně zarostl náletovou vegetací, zejména akáty, který je v ČR nepůvodní a vytlačuje naše původní rostliny.

Součástí revitalizace je vykácení veškerých náletů z levého břehu Rokytky, ponechány zde mají být jen kvalitní a perspektivní stromy, jako jsou duby, javory a jasany. Poté má následovat odtěžení skládek a navážek podél břehu potoka. Koryto Rokytky má být na několika místech rozšířeno a mají zde vzniknout volné přístupy k vodě a snížené břehy. V rámci revitalizace má být také do toku Rokytky instalováno takzvané „mrtvé dřevo“, tedy kmeny stromů pevně uchycených do břehů nebo dna koryta potoka, které mají sloužit jako úkryty pro ryby a vytvořit různorodé vodní prostředí.

Celková délka Rokytky činí 37,5 kilometru. Potok pramení jihovýchodně od Říčan, v prostoru Říčanského lesa, mezi obcemi Tehov a Tehovec. Prameny Rokytky jsou dva a po několika stech metrech se stékají a vytváří nejdelší pražský potok, který má na území hlavního města délku 31,5 kilometru.

Název potoka – Rokytka, pochází ze staroslovanského pojmenování vrby, které koryto potoka lemují dodnes.

Aktuální stav revitalizace můžete vidět na ilustračním snímku.

Naše voda

8.5.2013 16.25, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5