3. 6. 2020

16.6.2014 10.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Revitalizace Cukrovarského rybníka v Praze-Vinoři je hotová

Od letošního jara slouží Cukrovarský rybník v pražské Vinoři opět ke sportovnímu rybolovu a k rekreaci Pražanů. Prošel celkovou revitalizací, kterou zajišťovaly Lesy hl. m. Prahy. Ty také o dokončení jeho revitalizace nyní informovaly ve své zprávě.

Cukrovarský rybník byl postaven na vlhkých loukách kolem Vinořského potoka koncem 19. století a sloužil jako zdroj vody pro mytí řepy v nedalekém cukrovaru. Během let docházelo k postupnému zanášení rybníka a chátrání objektů.

Na začátku 21. století byl již rybník ze dvou třetin zcela zanesen sedimenty, vypouštěcí zařízení bylo nefunkční a hráz byla částečně protržena.

V roce 2010 získalo rybník od soukromého vlastníka hlavní město Praha a byl to poslední rybník na Vinořském potoce, který nebyl vyčištěn a opraven. V roce 2012 byl rybník vypuštěn a poté následovalo odbahnění cca 5 000 m3 sedimentů. U nátoku do rybníka byla ponechána část mokřadní vegetace, tzv. litorální pásmo, ve kterém byly vyhloubeny tři malé tůně. „Takovéto prostředí je u rybníků důležité zejména pro život obojživelníků a hnízdění ptáků. Pravý břeh rybníka byl stabilizován kamenným záhozem,“ upozorňuje zpráva Lesů.

Práce pokračovaly po celý rok 2013 na všech vodohospodářských objektech i v korytě potoka pod rybníkem. Veškeré původní poškozené betonové objekty byly vybourány. Na rybníku bylo vystavěno nové kamenné vypouštěcí zařízení (požerák) a bezpečnostní přeliv. Hráz byla obložena kamennou dlažbou a celé okolí se vyčistilo od skládek a navážek.

Nyní byl tedy zrevitalizovaný rybník znovu napuštěn a slouží ke sportovnímu rybolovu a k rekreaci.

Zdroj a foto: Lesy hl.m.Prahy

 

16.6.2014 10.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5