12. 7. 2020

Řeku Desnou zklidní přírodě blízká protipovodňová opatření

Obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím  Moravy, s.p., připravují společně projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Návrh podle ní vyplývá z koncepční ochrany sídel této oblasti a jejich základním prvkem budou tři revitalizační, ale i odlehčovací ramena toku či stavba ochranných hrází a zídek. Jedním z významných opatření bude i poldr Sobotín, který pojme v případě potřeby až 870 000 kubíků vody.  Projekt počítá se s financováním z Operačního programu životního prostředí, ze Státního fondu životního prostředí, stejně jako u dalšího protipovodňového opatření, kterým je již pozemkově připravovaný poldr Sobotín. „Riziko povodní na Desné se ve jmenovaných třech obcích ukázalo jako největší,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.  S jednotlivými starosty dnes podepsal smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci celého projektu.

Základním prvkem návrhu je vybudování tří revitalizačních ramen souběžných s tokem Desné, které převedou část povodňového průtoku a tím výrazněsníží hladinu řeky. Jedná se o úsek od jezu v km 14,231 po most v km 16,840. Zásahy do vlastního koryta Desné tak budou minimální a zahrnou výstavbu takzvaných berem proměnné šířky a doplňujícího ohrázování. „Jedná se o  území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy,“ upozornil starosta Rapotína Pavel Žerníček.

Tendr na zpracování projektu má být uzavřen v březnu 2012. Povodí Moravy do něj mimo jiné navrhuje vybudování odlehčovacích revitalizovaných ramen s biotopy, ochranných hrází a zídek, rozšíření berem koryta Desné nebo přeměnu pevného jezu na vakový s vybudováním rybochodu. Na řadu přijde i rekonstrukce dvou nekapacitních mostů.  „Celý takto navrhovaný projekt je připravován na podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí a Státního fondu životního prostředí,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Koncepční studii ochrany sídel na toku Desná nechal vypracovat státní podnik Povodí Moravy v roce 2009 zhruba za dva miliony korun. Po její prezentaci se však některá opatření ukázala ze strany obcí jako těžko realizovatelná s významným zásahem do jejich rozvoje. Výsledkem společného projednávání a připomínek z roku 2011 byla dohoda o aktualizaci, kterou již Svazek obcí údolí Desné smluvně zadal. Z této studie vzejde reálná a pro obce přijatelná úroveň protipovodňové ochrany. „Po projednání aktualizované studie se všemi obcemi dohodne postupně správce toku opět ve spolupráci s obcemi termíny a postupy k realizaci jednotlivých opatření,“ přiblížil předseda komise životního prostředí obce Rapotín Ondřej Kopp.

Jednou z významných staveb zahrnutých v koncepci bude poldr Sobotín, který od roku 2011 pozemkově připravuje Pozemkový úřad v Šumperku v rámci takzvaných komplexních pozemkových úprav. Před dvěma lety nechalo Povodí Moravy zpracovat studii a loni i zaměření lokality a částečný geologický průzkum. „Letos v březnu zadáme zpracování projektu, který má být do srpna hotov,“připomněl Radim Světlík.  Poldr má mít podle něj objem 870 000 kubíků, délka hráze pak dosáhne 850 metrů a její maximální výška 11,5 metru. Investorem stavby bude státní podnik Povodí Moravy.

Při řešení protipovodňových opatření na Desné je nutná velmi úzká spolupráce mezi obcemi a správcem toku. Odtokové poměry se zde totiž kvůli přírodním podmínkám musí řešit jako celek. Jen škody na vodohospodářském majetku a korytě tu přitom v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun, přičemž je podle metodik nebylo možné hradit z dotačních titulů Ministerstva zemědělství. K likvidaciškod a řešení oprav tedy muselo Povodí Moravy, s.p. využívat vlastní prostředky. Jen v letech 2010 a 2011 to bylo celkem na jedenácti lokalitách. „Řeka Desná pro nás byla v rámci financování z vlastních zdrojů prioritní oblastí,“ uzavřel David Fína.

Berma je část koryta, zaplavovaná při vyšších průtocích. V době běžných průtoků se jedná o plošinu, která probíhá podél hrází a může být používána za určitých podmínek jako provozní cesta.

Zdroj: Povodí Moravy

 

28.2.2012 15.13, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2