1. 12. 2022

19.10.2022 10.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Rekonstrukce vodního díla Baška začíná vypuštěním vody z nádrže

Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní. V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů.

Stavební práce začnou na jaře 2023 s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 a celkovými náklady ve výši 120 mil. Kč, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

Přehrada Baška je provozována v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry a svým celkovým objemem nádrže cca 1,1 mil. m3 je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice. Hráz je zemní se středním těsněním z jílových spraší o celkové délce 963 m a maximální výšce 7,9 m. Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 – 1961 a uvedeno do provozu v  roce 1963. Účelem vodního díla bylo pokrytí případných nedostatků potřeby vody v průmyslu, situovaném níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Vzhledem k umístění přehrady v blízkosti obce Baška, je přehrada využívána i k volnočasovým aktivitám.

„Účelem rekonstrukce vodního díla Baška je zhotovit opatření na vodním díle pro bezpečné převedení extrémních povodní, podle nově zavedených evropských standardů a souvisejícími stavebními úpravami zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Vodní dílo po rekonstrukci bezpečně převede návrhovou stoletou povodňovou vlnu a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V rámci rekonstrukce bude provedeno pravobřežní zavázání hráze, stabilizace abrazního břehu, nový železobetonový objekt s novou strojovnou spodních výpustí a ocelová lávka ke strojovně. Prázdnění vodní nádrže bude probíhat po etapách, v závislosti na manipulačním řádu vodního díla, na ročním období a hydrologických podmínkách.

„V nejhlubším místě nádrže vznikne nový železobetonový objekt celkové délky cca 80 m, který nahradí stávající spodní výpust, jež bude v rámci stavby odstraněna. Maximální kapacita odpadní štoly bude 85 m3/s. Většina nového sdruženého objektu bude trvale pod vodní hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě nádrže bude viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti. Z koruny hráze povede ke strojovně ocelová lávka,“ vysvětlil technický ředitel Břetislav Tureček.

V podhrází bude sdružený objekt pokračovat portálem odpadní štoly a vývarem, který bude napojen na stávající odpadní koryto. Vývar je navržen tak, aby jej v budoucnu bylo možné přemostit a cyklostezku připravovanou obcí Baška převést do pravé části údolí.

Pro realizaci stavby budou v úseku od staveniště sdruženého objektu k pravému zavázání hráze a dále zátopou nádrže až k ústí Baštice zřízeny dočasné staveništní komunikace, které v rámci dokončovacích prací budou odstraněny. Pro realizaci stavby i pro trvalý příjezd k novému sdruženému objektu bude provedena obslužná komunikace délky cca 270 m, vedená v lesním porostu v podhrází až k novému vývaru. Komunikace může být v budoucnu využita ke zřízení cyklostezky připravované obcí Baška.

Rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na komfort bydlení v obci Baška. Významně však bude omezena rekreace v letních měsících roku 2023-2024.

Zdroj a foto: Povodí Odry

 

19.10.2022 10.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1