29. 3. 2023

1.3.2023 16.54, Rubrika: Statistiky a kauzy

Reakce Povodí Ohře na kritiku úprav koryta Břehnického potoka

Reakce na FB článek ohledně stavebních prací v korytě Břehnického potoka u sběrného dvora ze dne 19.2.2023 (Antonín Jalovec): Dne 20.2.2023 jsme obdrželi odkaz na FB článek bývalého starosty města Cheb, pana Antonína Jalovce, který je znepokojen přístupem státního podniku Povodí Ohře k úpravě Břehnického potoka.

K uvedené akci sdělujeme, že se jedná o stavbu vedenou pod názvem: „VT Břehnický potok – úprava opevnění na p.p.č. 2612/1, 2034/2, 2034/3, 2492/14, 2492/15, 2492/16, 2492/17, 2492/18, 2492/19, 3523/6 v k.ú. Cheb, obec Cheb“, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí dne 13.7.2020 a stavební povolení pro vodní dílo vedené pod názvem: „Úprava opevnění Břehnického potoka v ř.km 0857-1,1597“ dne 29.11.20221 č.j.: MUCH 48412/2021. V obou povoleních jsou zakomponována veškerá vyjádření, stanoviska a souhlasy vlastníků, sousedů, dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Ke stavbě se vyjadřovalo souhlasně i město Cheb, prostřednictvím majetkového odboru MěÚ na základě plné moci včetně stanovení souhlasu v rámci kácení. Z tohoto důvodu nás velice mrzí jakákoliv negativní reakce.

Požádali bychom, pokud by byl jakýkoliv dotaz, obrátit se pro informace na vedení společnosti či příslušné pracovníky státního podniku Povodí Ohře. K samotné stavbě nad rámec uvádíme:

VT Břehnický potok – úprava opevnění Předmětnou realizací je řešena rekonstrukce původního opevnění a odstranění sedimentu pro stabilizaci koryta vodního toku v zastavěném území před zaústěním do krytého profilu. Předchozí opevnění pocházelo z roku 1972. Opevnění paty břehů betonovými tvarovkami bylo silně poškozeno, ve dně koryta byly velké nánosy sedimentu snižující kapacitu koryta. Na pravém břehu v dolní části zájmové trasy je objekt stávající čerpací stanice na vysokém svahu. Pod objektem čerpací stanice a v místě horní lávky je zaústění pravostranného odvodnění. V horní trase prochází koryto mezi zahrádkami. Nové opevnění je na celém levém břehu řešeno kamennou rovnaninou v proměnném sklonu.

Na pravém břehu bylo nutné zvolit i jiné druhy opevnění. V souběhu s pozemkem Technických služeb je břeh opevněn dlažbou z lomového kamene, v souběhu s čerpací stanicí je opevnění pravého břehu tvořeno zdí z lomového kamene. Zbytek trasy pravého břehu je řešen kamennou rovnaninou. Dno je v celé trase opevněno kamennou rovnaninou s miskovitou kynetkou. Podélný sklon vodního toku je stabilizován pasy. Z popisu zvolených typů nového opevnění vyplývá, že bylo v maximální možné míře zvoleno přírodě blízké opevnění. Výrazně převažují pružné kamenné rovnaniny s pomístně vyčnívajícími kameny nade dnem. Zvolené opevnění je tvořeno z přírodního materiálu, konstrukce jsou propustné pro vodu, spáry mezi kameny poskytují úkryty vodním organismům. Vodní prostředí navazuje na údolní nivu potoka, což je prakticky záplavové území vodního toku s umožněným rozlivem.

Pozitivním výsledkem akce je stabilizace břehů koryta, zejména pravého břehu pod čerpací stanicí (zde s eliminací nepříznivého vlivu na ochranu stávajícího majetku a infrastruktury) a zvětšení průtočné kapacity koryta odstraněním usazeného sedimentu. Daná rekonstrukce není revitalizací, neboť se nacházíme v zastavěném území, které prostorově limituje trasu vodního toku. Hlavním cílem byla rekonstrukce opevnění a stabilizace. V tomto úseku není plnohodnotná revitalizace, která by umožňovala přirozené dotváření a vývoj koryta a byla doplněna např. tůňkami s dalším samovolným vývojem, vhodná. Zvolené řešení se v daném úseku ale maximálně přibližuje přirozeným podmínkám.

Použité konstrukční prvky vytvářejí vhodné přirozené podmínky pro život organismů, umožňují komunikaci vody ve vodním toku s okolní povrchovou i podpovrchovou vodou, úsek je migračně prostupný s vhodným prouděním apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že s ohledem ke kontaktu s dalšími stavbami nelze v tomto úseku uplatňovat přístupy renaturace ani revitalizace, nicméně realizované řešení zlepšilo stav koryta Břehnického potoka. Renaturacím je ze strany státního podniku Povodí Ohře věnována náležitá pozornost. Na drobných vodních tocích v nezastavěném území obcí jsme ve spolupráci s vodoprávními úřady zajistili renaturaci celkem 18 km vodních toků. K další fotografii na FB, která se týká kácení stromů pod vedením vysokého napětí a v jeho ochranném pásmu, uvádíme, že se jedná o činnost, kterou zajišťuje správce distribuční sítě ze zákona. Nejedná se tedy o činnost státního podniku Povodí Ohře.

Dne 28.02.2023 za Povodí Ohře Martin Cidlinský Zástupce tiskového mluvčího, ilustrační foto (řeka Ohře) Naše voda

1.3.2023 16.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2